Léčba osteoartrózy kolenního kloubu pomocí NPMP

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

P. Nikolakis, J. Kollmitzer, R. Crevenna, C. Bittner, C. B. Erdogmus, J. Nicolakis, University of Vienna, Austria

Pulzní magnetická terapie se často používá k léčbě příznaků osteoartrózy. Byla provedena randomizovaná, dvojitě zaslepená studie srovnání pulzního magnetického pole a terapie placebem u pacientů se symptomatickou osteoartrózou v kolenním kloubu. Pacienti dostali 84 hodin léčby, každou v délce 30 minut, jednalo se o pulzní magnetické pole nebo o placebo. Pacienti užívali léčbu sami doma, dvakrát denně po dobu šesti týdnů. Do studie bylo zařazeno 36 pacientů. 34 pacientů dokončilo studii, z nichž 2 pacienti museli být ze statistické analýzy vyloučeni, protože nepoužívali PMF dle instrukcí. Pacienti byli rozděleni do skupiny s aktivní léčbou (15) a do skupiny s placebem (17). Po šesti týdnech léčby byl WOMAC Index snížen u skupiny s pulzním magnetickým polem z 84,1 (+/- 45,1) na 49,7 (+/- 31,6) a u skupiny s placebem ze 73,7 (+/- 43,3) na 66,9 (+/- 52,9) (p=0,03). Sekundární parametry se zlepšily u skupiny s pulzním magnetickým polem výrazněji, než tomu bylo ve skupině s placebem: rychlost chůze při rychlé chůzi [+6,0 metrů za minutu (+1,6 až +10,4) vs. -3,2 (-8,5 až +2,2)], délka kroku při rychlé chůzi [+6,9 cm (+0,2 až +13,7) vs. -2,9 (-8,8 až +2,9)] a zrychlení na izokinetickém dynamometrickém testu síly [-7,0 % (-15,2 až +1,3) oproti +10,1 % (-0,3 až +20,6)].

Závěr: U pacientů se symptomatickou osteoartrózou v kolenním kloubu může PMF terapie snížit zhoršení v činnostech běžného života a zlepšit funkci kolenního kloubu.

Léčba osteoartrózy kolenního kloubu pomocí magnetoterapie - Vaše dotazy

Zaujaly Vás pozitivní účinky magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při osteoartróze kolenního kloubu.

 

Položky označené * jsou povinné.