I. regionální konference v Brně

26.5.2007 - 

Regionální výbor UNIFY ČR pořádal 26.5.2007 I. koferenci regionu Brno, tedy první větší akci, které se zúčastnilo celkem 202 zdravotníků z řad fyzioterapeutů a ergoterapeutů, z toho 102 členů UNIFY ČR a 100 nečlenů.

Účastníci si poslechli první blok přednášek týkajících se rehabilitace v chirurgických oborech, které přednesly MUDr. M. Míková a Bc. V. Kristková z KRTVL FN a LF UP Olomouc a druhý blok prim. MUDr. E. Drápelové na téma "Bolest, přehled a a řešení v rámci oboru" a "Primární entezopatie". Děkuje všem za návštěvu konference a za zájem o produkty Biomag.

Zpět na seznam novinek