Diabetická noha

Diabetická noha a léčba pomocí magnetoterapie Biomag

Charakteristika diabetické nohy: V důsledku diabetu se vyvíjí diabetická neuropatie a mikroangiopatie vedoucí k výraznému zhoršení podmínek pro kvalitní zásobení tkání dolních končetin kyslíkem a živinami - vzniká tzv. diabetická noha. Při špatně korigovaném diabetu a postupu diabetické polyneuropatie dochází k hromadění kyselých metabolitů ve tkáních a dalšímu zhoršování stavu. Výsledkem jsou trofické změny vedoucí až k bércovým vředům a amputacím končetin.

 

Cíl aplikace magnetoterapie při diabetické noze

Při diabetické noze je cílem aplikace tlumení bolesti a zlepšení cirkulačních poměrů ve tkáních. Podporou cévního průtoku – dilatací cév dosahujeme zvýšený přísun kyslíku a živin a vyplavujeme nahromaděné kyselé metabolity. Tím zvyšujeme šanci končetiny na záchranu a zmírňujeme druhotné důsledky diabetu na cévní systém.

Využití magnetoterapie při diabetické noze

Diabetes mellitus – cukrovka - je chronické onemocnění s trvalou poruchou přeměny glukózy, která vede k zvýšeným hladinám glykémie a k dalším změnám metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů. V důsledku těchto poruch se vyvíjí diabetická polyneuropatie - chorobné změny v nervových vláknech (neuropatie) a drobných cévách (mikroangiopatie). Komplikace diabetu (sekundární postižení) zahrnují diabetickou retinopatii - která může vést až ke slepotě, diabetickou nefropatii – která může vést až k selhání ledvin, diabetickou neuropatii – která narušuje veškeré sympatické a parasympatické funkce a makrovaskulární onemocnění – které zahrnuje onemocnění periferních artérií, mozkových cév, ischemickou chorobu srdeční a na dolních končetinách se projeví jako tzv. diabetická noha.

Přínosy aplikace magnetoterapie při diabetické noze

Při diabetické noze zmírňuje nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag veškeré sekundární postižení svým protidegenerativním působením na nervovou tkáň, vazodilatačním efektem na drobné tepénky a kapiláry. Tím oddaluje a zmenšuje výskyt a závažnost diabetických komplikací a zlepšuje kvalitu života. Výborně se osvědčila při hojení bércových vředů a dalších cévních komplikací u diabetiků. Její dlouhodobé používání je u dětského i u stařeckého diabetu velkým přínosem. S aplikacemi začínáme postupně a nejlépe od dolních končetin. Tímto postupem minimalizujeme případnou silnější adaptační reakci.

Aplikace magnetoterapie při diabetické noze

Při diabetické noze aplikujeme denně vasodilatační frekvence na poruchy prokrvení končetin a případně vasodilatační a stimulační na oblast břicha (slinivka, játra a ledviny) nejlépe velkým solenoidem nebo skládacím plochým aplikátorem.

Magnetoterapie a diabetická noha - Vaše dotazy

Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při diabetické noze? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při diabetické noze.

Položky označené * jsou povinné.