Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Degenerativní onemocnění mozku, míchy a léčba pomocí magnetoterapie Biomag

Charakteristika degenerativního onemocnění mozku, míchy: Jde o škálu onemocnění, kde dochází k poškození a zániku neuronů a nelze prokázat zánětlivý, toxický nebo metabolický původ.

Patří sem: degenerativní onemocnění postihující převážně mozkovou kůru (Alzheimerova nemoc, Pickova nemoc), degenerativní onemocnění postihující převážně extrapyramidový systém (Huntingtonova nemoc, Parkinsonova choroba a syndrom), degenerativní onemocnění mozečku, degenerativní onemocnění míchy (Amyotrofická laterální skleróza, Spinocerebelární hereditární ataxie, Polyomyelitis anterior chronica dospělých, Hereditární motorická a senzitivní neuropatie, Juvenilní spinální svalová atrofie). Při degenerativním onemocnění mozku, resp. míchy častopozorujeme familiární výskyt, postižení jednoho nebo více funkčních - morfologických systémů.

Využití magnetoterapie při degenerativním onemocnění mozku či míchy

K doplňkové léčbě degenerativního onemocnění mozku či míchy patří i rehabilitace, v rámci které lze aplikovat nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii, která svým vasodilatačním a protizánětlivým efektem zlepšuje přísun živin a kyslíku pro centrální nervový systém a podílí se na zpomalování progrese nemoci a stabilizování zdravotního stavu. Vyšší stimulační frekvence vedou k přímé stimulaci nervové aktivity.

Aplikace magnetoterapie při degenerativním onemocnění mozku či míchy

Denně programy s rozsahem 2-25 a 50-81Hz s vasodilatačním a stimulačním efektem. Vhodný solenoid na hlavu a plochý aplikátor na oblast páteře.

Magnetoterapie a degenerativní onemocnění mozku či míchy - Vaše dotazy

Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při léčbě degenerativního onemocnění mozku či míchy? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy, týkající se uplatnění magnetoterapie při degenerativním onemocnění mozku či míchy.

Položky označené * jsou povinné.