Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna a léčba pomocí magnetoterapie Biomag

Charakteristika dětské mozkové obrny: Jde o poruchy centrální regulace hybnosti a vývoje hybnosti vzniklé z poškození nezralého mozku v rané vývojové době, tedy před porodem, během porodu a brzy po něm. V některých případech dětské mozkové obrny pozorujeme i poruchy mentální, nervové záchvaty, smyslové vady, poruchy komunikační, čití aj. Tyto poruchy se mohou navzájem mísit, avšak většinou je jedna zvýrazněná.

Do dětské mozkové obrny se zahrnují převážně případy, u kterých je v popředí porucha hybnosti. Dětská mozková obrna se projevuje v různých formách a poruchy se můžou projevit postupně v průběhu druhého až třetího roku života. Toto je ovlivněno vývinem mozku a jeho funkcí. I po třetím roku života dítěte se mohou jednotlivé formy nemoci měnit ve svých příznacích, nebo přecházet jedna v druhou. Dětskou mozkovou obrnu nesmíme zaměňovat s dětskou obrnou - poliomyelitidou.

Využití magnetoterapie při dětské mozkové obrně

Rozeznáváme formy spastické a nespastické dětské mozkové obrny. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag navozuje u těchto stavů normotonii. Nezbytně nutné je začít okamžitě po zjištění stavu, velmi často již u kojenců. Výborné výsledky s magnetoterapií při dětské mozkové obrně již v osmdesátých letech popsal MUDr. Chvojka např. u atrofie nervových jader v předních rozích míšních.

Aplikace magnetoterapie při dětské mozkové obrně

Při dětské mozkové obrně doporučujeme aplikovat nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomag dlouhodobě a opakovaně na celou páteř a hlavu a všechny partie těla, kde jsou svalové kontraktury – frekvence 2 -25 Hz. U nespastické formy dětské mozkové obrny střídáme se stimulačními frekvencemi 50 – 81 Hz. Vhodné jsou ploché aplikátory a solenoid.

Magnetoterapie a dětská mozková obrna - Vaše dotazy

Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při léčbě dětské mozkové obrny? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při dětské mozkové obrně.

Položky označené * jsou povinné.