Bechtěrevova nemoc a další spondylitidy

Editor: | 5 února 2020

Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida), další spondylitidy a optimální parametry pulzní magnetoterapie pro jejich léčbu, zjišťovala rozsáhlá studie na 255 pacientech (Skoromets & Nikitina, 1999), jejíž výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise Neuroscience and Behavioral Physiology.

V této studii z 255 pacientů 163 absolvovalo pulzní magnetoterapií a 92 prošlo tradiční léčbou. Rentgen páteře, elektromyografie, termografie a testy oxidace lipidů byly použity k posouzení mechanizmů terapeutických účinků pulzní magnetoterapie.

Na základě výsledků byl zaznamenán projev paramagnetismu u volných radikálů. Paramagnetismus je forma magnetismu, která se „aktivuje“ jen v přítomnosti jiného vnějšího magnetického pole. To dokazuje vliv pulzního magnetického pole na biologické reakce zahrnující volné radikály, konkrétně oxidace volného radikálu lipidu.

Studie došla k závěru, že pulzní magnetoterapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů se spondylogenním onemocněním nervového systému. Za optimální frekvenci tato studie považuje 1 Hz.

Výsledky studie také potvrzují, že pulzní magnetoterapie je efektivní metoda pro léčbu pacientů s neurologickými následky degenerativně dystrofických lézí páteře, což potvrzuje i zkrácená doba léčby.

Zdroj: Skoromets, A. A. & Nikitina, V. V. (1999) Magnetic stimulation in the recuperative therapy of patients with spondylogenic diseases of the nervous system. Neuroscience And Behavioral Physiology. 29 (2), 211–215.

Magnetická stimulace při rekuperační léčbě pacientů se spondylogenním onemocněním nervového systému / Magnetic stimulation in the recuperative therapy of Patients with Spondylogenic Diseases of the Nervous system

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10432511

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bechtěrev

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)