Chronické bolesti zad a účinnost elektromagnetického pulzního pole

Editor: | 5 února 2020

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

PB Lee, YC Kim, YJ Lim, CJ Lee, SS Choi, SH Park, JG Lee a SC Lee, Korea University College of Medicine, Seoul, Korea

Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie zkoumala účinnost pulzní elektromagnetické terapie (PEMT) u pacientů s chronickou bolestí dolní části zad. Aplikace aktivní PEMT (n = 17) nebo placeba (n = 19) byla prováděna třikrát týdně po dobu 3 týdnů. Pacienti byli hodnoceni pomocí číselné stupnice (NRS) po dobu 4 týdnů po skončení léčby. PEMT produkovala výraznou úlevu od bolesti během sledovaného období ve srovnání s výchozími hodnotami. Procentuální změna skóre NRS od začátku studie byla významně vyšší ve skupině s PEMT než ve skupině s placebem ve všech třech bodech měření. Po 4 týdnech došlo k výraznému zlepšení výchozích hodnot ve skupině s PEMT, ve skupině s placebem se žádné významné rozdíly neobjevily.

Závěr: Lze říci, že PEMT snižuje bolest a postižení a je potenciálně užitečným nástrojem pro léčebné konzervativní zvládání chronických bolestí zad.

Chronické bolesti zad a magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při chronických bolestech zad? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při bolestech zad? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při bolestech zad.

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x