Chronický tinnitus a účinky pulzní magnetické stimulace

Editor: | 5 února 2020

Chronický tinnitus a účinky pulzní magnetické stimulace zkoumali autoři této studie (Langguth et al., 2006), jelikož již dříve transkraniální magnetická stimulace (TMS) ukázala, že dokáže modifikovat podráždění mozkové kůry a léčit tak sluchové halucinace a jiné poruchy. 

Jelikož je tinnitus často spojován s ohluchnutím důsledkem plasticity nervové soustavy a neexistuje na něj léčebná metoda zaručující stoprocentní účinek, vyzkoušeli autoři této studie na třech pacientech repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci (rTMS), jejíž magnetické pole zasahuje do prvních několika milimetrů povrchové kůry mozku.

Při této příležitosti zároveň porovnávali účinky pulzní magnetoterapie jak při nízké frekvenci 1 Hz, tak u vyšších frekvencí 5-20 Hz.

Pomocí metody neurozobrazování byla prokázána zvýšená aktivita v centrálním sluchovém systému. Ukázalo se, že nízká frekvence magnetoterapie (1 Hz a méně) způsobí snížení podráždění mozkové kůry, zatímco vyšší frekvence magnetoterapie (5-20 Hz) ho zvýší.

Autoři se zároveň zmínili, že přímá magnetická stimulace mozkové kůry nízkou frekvencí 1 Hz způsobuje dlouhodobý pokles podráždění mozkové kůry, který pak trvá i po skončení terapie.

Jinými slovy opakující se stimulace pulzní magnetoterapií s nízkou nebo vyšší frekvencí může zajistit narušení funkce centrálního nervového systému a efektivně tak léčit chronický tinnitus.

Zdroj: Langguth, B. et al. (2006) Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus. Acta Oto-Laryngologica (Supplement). 126102–105.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a chronický tinnitus / Repetitive transcranial magnetic stimulation and chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17114153

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)