Dlouhodobé hojení zlomenin holenní kosti a vliv pulzního elektromagnetického pole

Editor: | 5 února 2020

Dvojitě zaslepená multicentrická studie

W. J. W. Sharrard, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield

Do studie bylo zařazeno celkem 45 zlomenin kosti holenní, všechny konzervativně léčené a odložené o více než 16, ale méně než 32 týdnů. Jednalo se o středně těžká až těžká posunutí, o vybočení či rozmělnění nebo kombinaci léze se středně těžkou až těžkou újmou na kůži a měkkých tkáních. Léčba byla provedena u skupiny s aktivní léčbou (20 pacientů) elektromagnetickou stimulací, 25 pacientů bylo zařazeno do skupiny s placebem. Studie trvala 12 týdnů. Rtg snímky byly hodnoceny slepě a nezávisle radiologem a ortopedickým chirurgem. Statistická analýza ukázala, že pacienti v aktivní skupině byli srovnatelní ve všech parametrech kromě věku. Věk ale neměl vliv na výsledek a efekt léčby. Nezávislé hodnocení aktivní skupiny radiologem ukázalo radiologickou shodu u pěti fraktur, shoda byla v pátém roce, ale ne již v desátém roce. V kontrolní skupině byla shoda pouze v jedné zlomenině, u níž byl pokrok v léčbě výrazný, u ostatních nedošlo k žádné změně. Existoval výrazný rozdíl mezi výsledky obou skupin – skupina s aktivní léčbou měla dle Fischerova exaktního testu výsledky výrazně lepší (p=0,002). Posouzení ortopeda ukázalo shodu u devíti zlomenin a absenci shody u 11 zlomenin v aktivní skupině. V kontrolní skupině byly shody u 3 zlomenin a absence shody u 22 zlomenin. Výsledky byly rovněž výrazně lepší u skupiny s aktivní léčbou (p=0,02).

Závěr: Pulzní elektromagnetické pole významně ovlivnilo dlouhodobé hojení zlomenin holenní kosti.

Dlouhodobé hojení zlomenin holenní kosti a magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při dlouhodobém hojení zlomenin holenní kosti? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při dlouhodobém hojení zlomenin holenní kosti? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při dlouhodobém hojení zlomenin holenní kosti.

Související diagnóza: Zlomeniny

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x