Fyzikální terapie u léčby laterální a mediální epikondylitidy

Editor: | 5 února 2020

Srovnání účinnosti metody pulzní magnetoterapie (20 Hz, 5 mT) s dalšími dvěma běžně používanými metodami – iontoforézou a fonoforézou. Srovnání probíhalo na skupině 55 pacientů.

Kromě zkoumání samotných účinků magnetoterapie některé studie také srovnávají její přínos například s dalšími postupy používanými ve fyzioterapii –  s  iontoforézou a fonoforézou.

Vzhledem k rozšířenosti mnohdy rozsáhlých a pravidelných bolestí souvisejících s tenisovým loktem tato studie záměrně porovnávala účinnosti jednotlivých dostupných terapií, aby případně určila nejvhodnější terapeutický postup. Sledovanou skupinu tvořilo 55 pacientů.

Všechny aplikované terapeutické metody, včetně pulzní magnetoterapie prokázaly velice vysokou účinnost s výrazným zmírněním bolesti a rozdíly mezi jednotlivými léčebnými metodami byly statisticky nevýznamné.

Zdroj: Latała, B. et al. (2009) Fizykoterapia w leczeniu zapalenia nadkłykcia bocznego i przyśrodkowego kości ramiennej. / Physical therapy in treatment of lateral and medial epicondylitis. Physiotherapy / Fizjoterapia. 17 (1), 3–10.

Fyzikální terapie u léčby laterální a mediální epikondylitidy / Physical therapy in treatment of lateral and medial epicondylitis

http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=898600

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Tenisový loket

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)