Heterotopická osifikace u pacientů s poraněním hlavy a míchy (SCI)

Editor: | 5 února 2020

Účinek nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie jako profylaxe

A. Durovic, D. Miljkovic, Z. Brdareski, A. Plavšic, M. Jevtic, Military Medical Academy, Belgrade, Serbia, Tor Vergata University, Rome, Italy

Heterotopická osifikace (HO) je významná komplikace při poranění hlavy a míchy (SCI). Nízkofrekvenční pulzní magnetická terapie (PLIMF) zvyšuje průtok krve do oblasti bolesti nebo zánětu, přináší do této oblasti více kyslíku a pomáhá odstraňovat toxické látky. Cílem této studie bylo zjistit účinek PLIMF jako profylaxe HO u pacientů se SCI. Studie zahrnovala 29 pacientů s traumatickou SCI. Pacienti byli náhodně rozděleni do experimentální (n = 14) a kontrolní skupiny (n = 15). Pacientům v experimentální skupině byla (kromě cvičení a pohybové terapie) aplikována PLIMF, která měla následující charakteristiky: indukce 10 mT, frekvence 25 Hz a doba trvání 30 min.

Léčba byla zahájena v sedmém týdnu po zranění a trvala čtyři týdny. Přítomnost nebo absence HO kolem boků pacientů byla kontrolována rentgenem a zařazena do Brookers klasifikace. Funkční schopnosti a motorické poškození byly kontrolovány FIM, Barthel indexem a ASIA. Statistická analýza zahrnovala Kolmogorov- Smirnov test, Shapiro-Wilk test, Mann Whitney exaktní test, Wilcoxonův rank test a Fischer exaktní test. Statistický význam byl nastaven tak, aby byl na p<0,05. Výsledky: Na konci studie neměl žádný pacient z experimentální skupiny HO. V kontrolní skupině mělo pět pacientů (33,3 %) HO. Po ukončení léčby se většina pacientů z experimentální skupiny (57,14 %) posunula z třídy ASIA-A do ASIA-B.

Závěr: Nízkofrekvenční pulzní magnetická terapie pomáhá v prevenci HO u pacientů s traumatickým SCI.

Heterotopická osifikace u pacientů s poraněním hlavy a míchy a magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při heterotopická osifikaci? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při heterotopická osifikaci? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při heterotopická osifikaci.

Související diagnóza: Degenerativní onemocnění mozku, míchy

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)