Léčba bolesti může být extrémně problematická jak zdravotně, tak socioekonomicky. Možnosti úlevy od bolesti se různí. Záleží na původu či umístění bolesti a zda jde o bolest akutní či chronickou. Mechanismy bolesti jsou složité a musí se zohlednit aspekty jak periferního, tak centrálního nervového systému.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie ovlivňuje vnímání bolesti mnoha různými způsoby, jak přímými, tak nepřímými.

Magnetoterapie přímo působí na palbu neuronů, pohyb iontů vápníku, membránový potenciál, regeneraci nervové tkáně a hladiny endorfinů, oxidu dusnatého a dopaminu.

Pulzní magnetoterapie dále nepřímo působí na fyziologické funkce cirkulace, otoků, svalů, okysličení tkání, zánětů, hojení, prostaglandinů, buněčného metabolismu a buněčné energie.

Jedním ze zásadních účinků pulzní magnetické terapie je ovlivnění zpracování signálu neurologické bolesti.

Přečtěte si výsledky níže uvedených klinických studií prokazujících mírnění bolestí pomocí pulzní magnetoterapie.

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Bolestivé stavy