Diabetes (cukrovka) je chronické onemocnění s trvalou poruchou přeměny glukózy, která vede k zvýšeným hladinám glykémie a k dalším změnám metabolizmu bílkovin, tuků a cukrů.

V důsledku diabetu (cukrovky) se mohou vyvinout chorobné změny v nervových vláknech (diabetická neuropatie) a drobných cévách (diabetická mikroangiopatie).

Diabetes (cukrovka) je vyvolána nedostatkem inzulínu nebo inzulinovou rezistencí a změnou vylučování inzulínu. Dlouhodobá prognóza a kvalita života diabetiků závisí na vývoji a závažnosti kardiovaskulárních komplikací.

Komplikace (sekundární postižení) zahrnují: diabetickou retinopatii – která může vést až ke slepotě., diabetickou nefropatii – která může vést až k onemocnění ledvin a jejich selhání., diabetickou neuropatii – která narušuje veškeré sympatické a parasympatické funkce, makrovaskulární onemocnění – které zahrnuje onemocnění periferních artérií, mozkových cév a ischemickou chorobu srdeční.

Navíc dochází k dalšímu ovlivnění zdraví vlivem hypertenze, zvýšeným cholesterolem, obezitou, kouřením.

Při diabetu (cukrovce) nemá nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag vliv na vlastní produkci inzulínu (i když se může pozitivně projevit regenerace u ještě částečně funkční slinivky a částečná obnova tvorby inzulínu). Přesto její dlouhodobé používání je u diabetiků (jak u dětského tak u stařeckého diabetu) velkým přínosem.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Diabetes – cukrovka


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x