Při ischemické chorobě končetin je nejčastější příčinou uzávěru či zúžení tepen dolních končetin ateroskleróza (kornatění tepen), trombus (krevní sraženina), Bürgerova choroba a vasokonstrikce tepen v důsledku poškození vegetativních nervů, které regulují cévní průsvit.

Hlavním rizikovým faktorem vzniku ischemické choroby dolních končetin je kouření, nedostatek pohybu, vyšší věk, psychické stresy, obezita, hypercholesterolemie, hypertenze, diabetes aj.

Stav vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace ischemické choroby dolních končetin (ischemie dolních končetin) od eliminace rizikových faktorů, změnu pohybového režimu, vasodilatační a antikoagulační léčbu, až po chirurgickou intervenci.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Ischemická choroba končetin (Ischémie)


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x