Magnetické pole bezprostředně ovlivňuje a určuje podobu uskupení a útvarů vody. Byla prokázaná jiná absorce UV paprsku ve vodě magnetizované a nemagnetizované. Magnetizace dává vodě zcela zvláštní a biologicky významné vlastnosti. Voda se stává měkčí (snižuje se povrchové a vnitřní napětí) a mění se i její chuťové vlastnosti.

Experimenty s užíváním „magnetizované vody“ prokázaly větší odolnost organismu proti infekci, regulační účinky na trávicí trakt a potíže s vylučováním.

Magnetizovaná voda působí jako diuretikum, má protiaterosklerotické efekty, zklidňující účinky na nervový systém, urychluje vylučování toxinů a zplodin metabolizmu a napomáhá regeneraci tkání.

Byly provedeny i první experimenty na zvířatech, kde se sledovaly možné protinádorové účinky.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie.

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Magnetizace vody


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x