Fantomové bolesti jsou bolestivé vjemy v té části těla, která byla amputována. Vyskytují se až u jedné třetiny osob po amputaci a jsou špatně léčebně ovlivnitelné.

Doporučujeme nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii Biomag v analgetických frekvencích aplikovat 2-3x denně v oblasti příslušných segmentů páteře případně i na hlavu.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Fantomové bolesti