Sval pro svou práci vyžaduje dodávku kyslíku a je limitován stavem energetických zásob glykogenu. V případě zvýšení intenzity aerobní zátěže, která vyžaduje větší dodávku kyslíku, než je transportní systém schopen zajistit, přechází pracující svalová tkáň na anaerobní způsob získávání energie.

Dochází k nadprodukci laktátu a rozvoji metabolické acidózy. Laktát snižuje mobilizaci tukových rezerv a vede k většímu uplatnění glykogenu jako zdroje energie. Limitujícím faktorem je pak kritický pokles glykogenových zásob a následující hypoglykemie především v CNS. Důsledkem je pokles glykolýzy se snížením tvorby ATP a CP.

Acidóza zhoršuje podmínky pro vznik a vedení svalových potenciálů, zhoršuje kontraktilitu svalstva. Pak mluvíme o fyziologické svalové únavě, kterou pociťujeme jako tíhu, slabost, případně bolest nebo ztuhnutí kosterních svalů.

Unavené, vyčerpané svaly mají sklon ke třesu a křečím. Při svalové únavě se projevuje pokles svalové síly, ztráta rychlosti a jemné koordinace pohybů (Nauza).

Při opakované pohybové činnosti, kdy přestávky nejsou dostatečné k tomu, aby nastalo plné zotavení, nastává akutní patologická únava (Máček, Vávra), která může končit selháním krevního oběhu a smrtí a u chronické patologické únavy může vést ke zmenšení a atrofii svalových vláken, která jsou nahrazována vazivovou tkání.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Svalová únava


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x