Při zlomeninách vede zlepšení látkové výměny a mikrocirkulace okysličené krve ve tkáních díky využití magnetoterapie k odplavení metabolitů a ke stimulaci procesů hojení.

Urychlení hojení a regenerace po aplikacích nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při zlomeninách je prokázáno pro kosti i pro měkké tkáně a je vysvětlováno nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce, jehož klíčovým bodem je změna poměru cAMP/cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí.

Magnetoterapie výrazně urychluje hojení zlomeniny, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede k zvýšení citlivosti na parathormon. Je proto využívána k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), k zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz.

Vlivem nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 % (dle Chvojky), což umožňuje hojení zlomeniny a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení zlomenin bylo prokázáno nejen u kostí, ale rovněž u měkkých tkání.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Zlomeniny