Při zlomeninách vede zlepšení látkové výměny a mikrocirkulace okysličené krve ve tkáních díky využití magnetoterapie k odplavení metabolitů a ke stimulaci procesů hojení.

Urychlení hojení a regenerace po aplikacích nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při zlomeninách je prokázáno pro kosti i pro měkké tkáně a je vysvětlováno nespecifickým podrážděním cytoplazmatické membrány, kde dochází k aktivaci metabolického řetězce, jehož klíčovým bodem je změna poměru cAMP/cGMP a dále zvýšená aktivace osteoklastů v případě hojení kostí.

Magnetoterapie výrazně urychluje hojení zlomeniny, aktivuje tvorbu nové tkáně (rychlá stavba kostní tkáně a zavápnění) a vede k zvýšení citlivosti na parathormon. Je proto využívána k urychlení hojení zlomenin, hojení pseudoartróz (pakloubů), k zpevnění uvolněných a bolestivých endoprotéz.

Vlivem nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie stoupá hladina proteoglykanů v chrupavce až o 22 % (dle Chvojky), což umožňuje hojení zlomeniny a regeneraci chrupavky, která je jinak ovlivnitelná pouze těžko a v omezené míře. Zrychlení hojení zlomenin bylo prokázáno nejen u kostí, ale rovněž u měkkých tkání.

Přečtěte si níže výsledky klinických studií prokazujících míru úspěšnosti nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie při léčbě této diagnózy. 

Klinické studie dle diagnoz:

Související diagnóza: Zlomeniny


Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x