Léčba diabetického postižení tepen

Editor: | 5 února 2020

Léčba diabetického postižení tepen pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o frekvenci 50 Hz a intenzitě 5 mT byla na zvířecím modelu předmětem zkoumání tureckého týmu S. Kavaka (2009) na univerzitě v Adaně.

Při postižení vélkých cév, konkrétně tepen, jde v podstatě o urychlený proces aterosklerózy (kornatění tepen). Aterosklerotické cévní změny, které kromě jiného podporuje vysoká hladina cukru v krvi, vedou k zúžení nebo úplné uzávěře tepen, což zabraňujě cirkulaci krve. A právě u diabetiků se tyto změny začínají projevovat v nižším věku a mají závažnější průběh než u lidí bez cukrovky. Dochází tak u nich k častějšímu výskytu srdečního infarktu, mozkové příhody a nehojících se ran na dolních končetinách, vedoucích někdy až k amputacím.

Předmětem této studie proto byl účinek nízkofrekvenčního pulzní magnetoterapie na mechanické vlastnosti cév a změny v membránovém potenciálu. Jinými slovy šlo o to, zda dokáže být zajištěn větší krevní průtok cévou. Díky většímu krevnímu průtoku je i větší přísun kyslíku do srdečního svalu i přes poškození výstelky (endotelu) cévy, tedy poruchu její relaxace důsledkem diabetu.

Výsledky potvrdily, že nízkofrekvenční magnetické pole zlepšuje porušenou relaxaci cév a tím vyvrací negativní cévní změny způsobené diabetem.

Pulzní magnetoterapie je proto dle autorů této studie vhodná k léčbě postižených cév u pacientů trpících diabetem.

Zdroj: Kavak, S. et al. (2009) Repetitive 50 Hz pulsed electromagnetic field ameliorates the diabetes-induced impairments in the relaxation response of rat thoracic aorta rings. International Journal of Radiation Biology. [Online] 85 (8), 672–679.

Repetitivní 50 Hz pulzní elektromagnetické pole zlepšuje diabetem vyvolané poruchy relaxace kroužků hrudní aorty u krys / Repetitive 50 Hz pulsed electromagnetic field ameliorates the diabetes-induced impairments in the relaxation response of rat thoracic aorta rings 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19579070 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Diabetes – cukrovka

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x