Léčba fibromyalgie pomocí nízkofrekvenční pulzní elektromagnetoterapií

Editor: | 5 února 2020

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie

Sutbeyaz, Serap Tomruk MD, Sezer, Nebahat MD, Koseoglu, Fusun MD, Kibar, Sibel MD

Cílem bylo zhodnotit klinickou účinnost nízkofrekvenční pulzní elektromagnetické terapie (PEMF) u žen s fi bromyalgií (FM). 56 žen s fibromyalgií ve věku 18 až 60 let bylo náhodně rozděleno na skupiny s PEMF léčbou (n=28) nebo s léčbou placebem (n=28). Léčba probíhala dvakrát denně po dobu 3 týdnů. Výsledky léčby byly hodnoceny pomocí dotazníku FIQ, vizuální analogové stupnice (VAS), pacientova celkového hodnocení reakce na léčbu, BDI a SF-36, dále byly hodnoceny po ukončení léčby – po 4 týdnech a po 12 týdnech. Skupina s PEMF terapií ukázala na konci léčby významné zlepšení v FIQ, VAS bolesti, BDI skóre a SF-36 stupnici ve všech oblastech. Zlepšení FIQ, VAS bolesti a SF-36 skóre bolesti se udrželo i po 12 týdnech. Ve skupině s placebem také proběhlo zlepšení u všech výsledků s výjimkou FIQ. Po 12 týdnech sledování po ukončení léčby placebem se udrželo zlepšení pouze u skóre BDI a SF-36.

Závěr: Nízkofrekvenční PEMF terapie zlepšuje funkci, bolest, únavu a globální postavení pacientek s fibromyalgií.

Léčba fibromyalgie pomocí magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při fibromyalgii? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při fibromyalgii? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při fibromyalgii.

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x