Léčba poškozených kostí

Editor: | 5 února 2020

Léčba poškozených kostí pomocí pulzní magnetoterapie se datuje již od poloviny 20. století, i když konkrétní terapeutické účinky nebyly zcela vysvětleny. Proto se výzkumný tým (Yang Wei et al., 2008) zaměřil na mechanizmy buněk (MC3T3-E1) ovlivňující vznik a vývoj kostí (osteogenezi).

Výzkum přišel s důležitým odhalením u osteoblastů, což jsou buňky, které ve skupinách formují kost.

Výsledky prokázaly, že zralost buňky mimo jiné rozhoduje o účinnosti pulzní magnetoterapie. Jednoduše řečeno, nízkofrekvenční pulzní magnetické pole nejprve urychluje tvorbu konkrétně primárních osteoblastů (proliferaci). Teprve po jejich dozrání (maturaci) dále podporuje buněčnou diferenciaci, tedy jejich rozrůznění na kostní buňky.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie tak nejen napomáhá hojení kostí, ale i celému procesu kostnatění.

Zdroj: Yang Wei et al. (2008) Effects of Extremely Low-Frequency-Pulsed Electromagnetic Field on Different-Derived Osteoblast-Like Cells. Electromagnetic Biology & Medicine. 27 (3), 298–311.

Účinky extrémně nízkofrekvenčního pulzního elektromagnetického pole na různě derivované buňky podobné osteoblastům / Effects of extremely low-frequency-pulsed electromagnetic field on different-derived osteoblast-like cells
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18821205

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Osteoporóza

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x