Léčba spasticity pulzním magnetickým polem u pacientů s roztroušenou sklerózou

Editor: | 5 února 2020

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

Nielsen J. F., Sinkjaer T., Jakobsen J., Neurologická klinika Fakultní nemocnice v Aarhus, Dánsko

Spasticita se obecně definuje jako stav zvýšeného svalového tonu, jako odpor při pasivním natahování svalu, který se zvýrazňuje s narůstající rychlostí tohoto natahování. Etiologicky je nejčastější příčinou spasticity úrazové poškození míchy nebo může být spasticita důsledkem degenerativního onemocnění, např. při sclerosis multiplex. Vliv opakovaných magnetických stimulací na spasticitu byl hodnocen u 38 pacientů s roztroušenou sklerózou ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii. První skupina (n = 21) byla léčena opakovanou magnetickou stimulací, druhá skupina (n = 17) užívala placebo. Obě skupiny byly léčeny 2krát denně po dobu 7 po sobě jsoucích dní. Vlastní hodnocení denních aktivit se v aktivní skupině zvýšilo o 22 % (p = 0,007) a ve skupině s placebem o 29 % (p = 0,004). U aktivní skupiny došlo ke klinickému zlepšení spasticity, skóre bylo – 3,3 (+/- 4,7) AU, skupina s placebem zaznamenala skóre + 0,7 (+/- 2,5) AU (p = 0,003). Stretch reflex limit byl u skupiny s aktivní léčbou + 4,3° (+/- 7,5°), tj. zvýšený, u skupiny s placebem byl tento limit – 3,8° (+/- 9,7°) ,(p = 0,001).

Závěr: Údaje uvedené v této studii potvrzují, že opakované magnetické stimulace mají antispastický vliv na roztroušenou sklerózu.

Léčba spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou a magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při léčbě spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při éčbě spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při éčbě spasticity u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Související diagnóza: Roztroušená skleróza mozkomíšní – RS

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x