Mozková dysfunkce

Editor: | 19 srpna 2020

Nemoc nebo zranění hlavy vám zavinilo změny vědomí, dezorientaci nebo ospalost? Mohlo dojít k poškození mozku. V jeho důsledku můžete trpět jednou nebo více druhy mozkových dysfunkcí. Na místě je vždy navštívit odborného lékaře!

Mozková dysfunkce - popis diagnózy
Obrázek: Mozková dysfunkce

Hledáte řešení mozkové dysfunkce?

Chcete se zbavit potíží?

Popis mozkové dysfunkce a příčiny vzniku

Mozek je řídící centrum vašeho těla. Jeho poškození může ovlivnit negativně řadu jeho funkcí. Může jít o celkovou ztrátu vědomí, dezorientaci, ochrnutí, ztrátu pozornosti a mnoho dalších poškození.

Mozková dysfunkce u dospělých může být:

 • primární – u nemocí přímo poškozujících mozek a u poranění,
 • sekundární – kdy je poškození mozku jedním z příznaků celkového poškození dalších systémů organizmu.

Vzniká nejčastěji při nedostatečném cévním zásobení mozku (například po cévní mozkové příhodě) a při degenerativních, ischemických, autoimunních, toxických a dalších změnách.

Lehká mozková dysfunkce u dětí (LMD nebo také lehká dětská encefalopatie – LDE) je postižení centrálního nervového systému dítěte. Vzniká během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů.

Může se projevit různě od poruch hybnosti přes poruchy pozornosti, hyperaktivitou až hypoaktivitou, poruchami vnímání, učení, čtení, psaní (dyslexie, dysgrafie) a mnoha dalšími projevy.

Léčba mozkové dysfunkce – zbavte se potíží

Prvotní léčba je ordinována dle příčiny dysfunkce.

V důsledku poranění mozku jde o konzervativní léčbu, jejíž základem je klid na lůžku, až po léčbu operační.

V případě cevní mozkové příhody se jedná o léčbu akutního stádia. Je zaměřená na udržení vitálních funkcí, protiedémovou terapii, případnou trombolytickou a normalizaci krevního tlaku.

Podstatná je farmakoterapie zaměřená hlavně na „výživu mozku“ a zvětšení průtoku krve mozkovými cévami směřující ke zvětšení přísunu kyslíku a glukózy k nervovým buňkám.

Velký význam má cílená dlouhodobá rehabilitace. 3D pulzní terapie Biomag je optimální metodou.

Zahrnuje v sobě jednak požadovaný účinek farmakoterapie, zlepšuje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v centrálním nervovém systému. Zároveň je vhodnou fyziatrickou léčebnou metodou, jelikož vede k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace.

U dospělých po cévní mozkové příhodě je 3D pulzní terapie indikována v rámci včasné rehabilitace (většinou po propuštění pacienta z hospitalizace po zvládnutí akutního stádia).

U postižených dětí je vhodnou denní a mnohaletou terapií v rámci komplexní péče. V odborné literatuře jsou popsány výborné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Hyperaktivita – fyzický stav, který se projevuje abnormální aktivitou, impulzivností, vznětlivostí.
 • Hypoaktivita – fyzická stav, který se projevuje abnormálně sníženou, oslabenou aktivitou.
 • Dyslexie – porucha čtení.
 • Dysgrafie – porucha psaní.

 

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě mozkové dysfunkce?

 • Pomáhá při stimulaci neuronů, vasodilataci prekapilár a kapilár v poškozených tkáních centrálního nervového systému.
 • Zlepšuje mikrocirkulaci, přísun kyslíku a živin.
 • Působí protiotokově.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů se mozkovou dysfunkcí spočívají zejména ve vasodilatačním a protiedémovém efektu.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk. Je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

Syn má DMO-dyskinetickou atetózu. Po roce od narození se neotáčel, neudržel nic v ruce. Aplikovali Vojtovu metodu, pulzní magnetoterapii a dojižděli na speciální cvičení do Pardubic. Ve 2 letech syn začal lézt, ve 3 se již sám postaví.

Dita Olexová, Třemošnice

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x