Mozková dysfunkce

Editor: | 3 listopadu 2018

Charakteristika mozkové dysfunkce: Lehká mozková dysfunkce u dětí je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Mozková dysfunkce se projevuje řadou patologických projevů od poruch hybnosti, přes poruchy soustředění, učení aj. Základem léčby mozkové dysfunkce je cílená dlouhodobá rehabilitace.
Mozková dysfunkce u dospělého se většinou vyskytuje v souvislosti s nedostatečným cévním zásobením mozku a degenerativními změnami v důsledku ischémie, autoimunních, toxických a dalších změn.

Cíl aplikace magnetoterapie při mozkové dysfunkci

Dosáhnout zlepšení oběhových a metabolických procesů v centrálním nervovém systému a vytvořit tak lepší podmínky pro urychlení reparace, obnovu poškozených funkcí, úpravu svalového tonu aj.

Zkušenosti pacientů

Syn má DMO-dyskinetickou atetózu. Po roce od narození se neotáčel, neudržel nic v ruce. Aplikovali Vojtovu metodu, pulzní magnetoterapii a dojižděli na speciální cvičení do Pardubic. Ve 2 letech syn začal lézt, ve 3 se již sám postaví.

Dita Olexová, Třemošnice

Môj vnuk má DMO, používa tento prístroj na nohu, ruky, na krk. Je tam mierne zlepšenie prekrvenia horných a dolných končatín a lepšie prekrvenie studených nôh.

Katarína Bocorová, Moravské Lieskové

Popis a využití magnetoterapie při mozkové dysfunkci

Lehká mozková dysfunkce (LMD nebo také lehká dětská encefalopatie – LDE), je postižení centrálního nervového systému dítěte během nitroděložního života, vlivem porodního traumatu, ischémií a celou řadou dalších vlivů. Z rozsahu poškození na bázi strukturálních změn CNS vyplývá i široká škála projevů odlišných od běžné normy – nápadně nerovnoměrný vývoj intelektových schopností, poruchy pozornosti, hyperaktivita až hypoaktivita, nesoustředěnost, malá vytrvalost, únavnost, impulsivita, překotnost, výkyvy nálad a duševní výkonnosti, emoční labilita, infantilní chování, problémy s usínáním, noční pomočování, noční děsy, poruchy ve vývoji řeči, tělesná neobratnost, poruchy vnímání, poruchy učení, čtení, psaní (dyslexie, dysgrafie) aj.
Základem léčby mozkové dysfunkce prostřednictvím magnetoterapie je farmakoterapie zaměřena hlavně na „výživu mozku“ a zvětšení průtoku krve mozkovými cévami ke zvětšení přísunu kyslíku a glukózy k nervovým buňkám a cílená dlouhodobá rehabilitace.

Mozková dysfunkce u dospělých může být primární – u nemocí přímo poškozujících mozek a u poranění, nebo sekundární‚ kdy je poškození mozku jedním z příznaků celkového poškození dalších systémů organizmu. Nejčastěji vzniká mozková dysfunkce u dospělého při nedostatečném cévním zásobení mozku (např. po cévní mozkové příhodě) a při degenerativních, ischemických, autoimunních, toxických a dalších změnách.

Můžete léčit i tyto potíže

  • Zánět středního ucha – otitis media
  • Hypothyreosa – snížená funkce štítné žlázy
  • Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)
  • Angína, chrapot, katary horních cest dýchacích (KHCD)
  • Dětská mozková obrna
  • Glaukom (zelený zákal)

Magnetoterapie jako optimální metoda při léčbě mozkové dysfunkce

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je optimální metodou, která v sobě zahrnuje jednak požadovaný účinek farmakoterapie – zlepšení mikrocirkulace okysličené krve a živin v CNS a je zároveň vhodnou fyziatrickou léčební metodou, vedoucí k úpravě svalového tonu, ke zlepšení normálních funkcí a urychlení reparace. V odborné literatuře jsou popsány výborné efekty i u těžkých stavů postižení pohybového aparátu u dětí. Doporučujeme aplikovat na celou oblast páteře a hlavu a v případě poruch hybnosti ještě přidat expozice na postiženou oblast. U postižených dětí je magnetoterapie vhodnou denní a mnohaletou léčbou v rámci komplexní péče.

U dospělých po cévní mozkové příhodě (po léčbě akutního stádia, která je zaměřená na udržení vitálních funkcí, protiedémovou terapii, případnou trombolytickou a normalizaci krevního tlaku), je magnetoterapie indikována v rámci včasné rehabilitace (většinou po propuštění pacienta z hospitalizace po zvládnutí akutního stádia). Aplikacemi nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag dosahujeme přímou stimulaci neuronů, vasodilataci prekapilár a kapilár v poškozených tkáních CNS dochází k významnému zlepšení mikrocirkulace, přísunu kyslíku a živin a k zároveň k protiotokovému efektu. Celkově se zlepší metabolické podmínky a stimuluje se normální funkce nervových buněk a podpoří se další pohybová rehabilitace a snižuje se riziko vzniku mozkové dysfunkce.

Magnetoterapie a mozková dysfunkce – kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při léčbě či předcházení mozkové dysfunkce? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při mozkové dysfunkci.

Zákazník

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.