Možnost léčby chronické migrény

Editor: | 5 února 2020

Možnost léčby chronické migrény pomocí magnetické stimulace se na 100 pacientech snažil  ve své randomizované a placebem kontrolované studii dokázat indický tým U. K. Misry (2013).

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace se ukázala jako velice účiná při léčbě depresí a při tom byly odhaleny i možné analgetické účinky na bolest hlavy.

Pacienti trpící vracející se chronickou migrénou, ne však depresí, proto v této studii během týdne absolvovali 3 aplikace transkraniální magnetické stimulace o frekvenci 10 Hz.

Polovina z nich však účinkům magnetického pole nebyla vystavena a posloužila jako kontrolní skupina pro vyhodnocení úspěšnosti po jednom měsíci.

Oproti kontrolní skupině došlo hned po týdnu u aktivní skupiny k maximálnímu zlepšení. Výsledky jasně potvrdily, žemagnetická stimulace výrazně snižuje četnost migrén i jejich intenzitu a trvání.

Zdroj: Misra, U. et al. (2013) High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study. Journal Of Neurology, 260(11), 2793-2801.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace jako ochrana před migrénou: randomizovaná, placebem kontrolovaná studie / High-rate repetitive transcranial magnetic stimulation in migraine prophylaxis: a randomized, placebo-controlled study 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23963471 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Migréna

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x