Možnost ovlivnění paradentózy

Editor: | 5 února 2020

Možnost ovlivnění paradontózy pomocí pulzní magnetoterapie o frekvenci 16,9 Hz a intenzitě 46 µT vůbec poprvé zkoumala na 23 pacientech kontrolovaná studie, jejíž výsledky byly publikovány v Journal of Periodontology (Steffensen et al., 1988).

Konkrétně bylo sledováno působení pulzního magnetického pole na periodontální měkké tkáně a alveolární kosti, u kterých při paradentóze běžně dochází k úbytku. Jedná se právě o tu podstatnou část horní či dolní čelisti, ve které jsou umístěna zubní lůžka a která, jak už popis napovídá, nese zuby a poskytuje jim potřebnou oporu.

Pacienti po absolvování operace, kdy jim byla odstraněna oteklá a bolestivá tkáň, podstoupili osmitýdenní pulzní magnetoterapii. Kontrolní skupina žádnou pooperační terapii nepodstoupila. Výsledky byly porovnávány po 6, 12 a 18 měsících.

Pulzní magnetoterapie výrazněji pomohla lepšímu přichycení periodontální měkké tkáně pouze u paradontálních kapes s výchozí hloubkou maximálně 1 až 3 milimetry.

Účinek na alveolární kosti byl ohromující. Radiografická vyšetření ve všech případech vyhodnocování potvrdila statisticky významný přírůstek alveorálních kostí oproti kontrolní skupině.

Stručně řečeno má pulzní magnetoterapie nesporný regenerační účinek na alveorální kostPulzní magnetoterapie je tedy vhodnou doplňkovou léčbou pro pacienty trpící paradentózou.

Zdroj: Steffensen, B. et al. (1988) Clinical effects of electromagnetic stimulation as an adjunct to periodontal therapy. Journal of Periodontology. 59 (1), 46–52.

Klinické účinky elektromagnetické stimulace jako doplněk parodontální terapie / Clinical effects of electromagnetic stimulation as an adjunct to periodontal therapy

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3422292

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Paradontóza

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x