Možnost zmírnění poamputační bolesti

Editor: | 5 února 2020

Možnost zmírnění poamputační bolesti působením nízkofrekvenčních pulzních elektromagnetických polí testoval na 15 pacientech výzkumný tým I. Bókkona (2011).

I když jsou na poamputační bolesti předepisovány různé druhy léčby, existuje jen málo důkazů, které by prokázaly výhody farmakologické léčby, operace či intervenčních technik. Toto platí i pro elektrokonvulzivní terapie, elektrické nervové stimulace a psychologické terapie.

Zmíněná studie svými výsledky staví do popředí využití pulzní magnetoterapie k zmírnění poamputační bolesti.

Už po šesti aplikacích většina pacientů zaznamenala výrazné zmírnění bolesti v postižené končetině. U většiny pacientů se také zlepšila kvalita spánku a celková nálada.

Naopak žádné zmírnění bolesti či zlepšení kvality spánku nebyly zaznamenány u kontrolní skupiny.

Studie tak doporučuje pulzní magnetoterapii pro mírnění poamputační bolesti, jelikož účinky pulzních elektromagnetických polí mají prokazatelný pozitivní vliv na kvalitu života pacientů, kteří prošli amputací končetiny.

Zdroj: Bókkon, I. et al. (2011) Phantom pain reduction by low-frequency and low-intensity electromagnetic fields. Electromagnetic Biology & Medicine. 30 (3), 115–127.

Zmírnění poamputační bolesti nízkofrekvenčními elektromagnetickými poli o nízké intenzitě / Phantom pain reduction by low-frequency and low-intensity electromagnetic fields
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21861690

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Fantomové bolesti

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x