Náhrada neúčinné farmakoterapie u chronické prostatitidy

Editor: | 5 února 2020

Náhrada neúčinné farmakoterapie u chronické prostatitidy a syndromu chronické pánevní bolesti. Farmakoterapie byla nahrazena nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií a testována na 46 pacientech výzkumným týmem T. H. Kima (2013).

Protizánětlivé léky a antibiotika nejsou vždy účinná při léčbě prostatitidy či chronické pánevní bolesti nehledě na to, že jejich použití není v těchto případech dostatečně odůvodněné.

Původ bolestí u těchto onemocnění není zcela znám, i když u mnoha mužů k tomu hodně přispívají křeče svalů pánevního dna. Proto se autoři této studie rozhodli otestovat analgetické a hojivé účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie na 46 mužích trpících těmito chorobami, aby případně bylo možné nahradit neúčinnou farmakoterapii aplikacemi magnetoterapie.

Pacienti podstoupili šestitýdenní pulzní magnetoterapii s celkem 12 půlhodinovými aplikacemi, přičemž prvních 15 minut bylo pulzní magnetické pole nastaveno na 10 Hz a na zbylou dobu upraveno na 50 Hz. Vyhodnocení účinků léčby proběhlo po skončení terapie a následně po 12 a 24 týdnech.

U všech pacientů bylo zaznamenáno výrazné zmírnění bolesti nejen po skončení terapie, ale i po 24 týdnech. Došlo k okamžitému zlepšení příznaků nemoci a terapeutické účinky vydržely po celou dobu trvání studie.

Pulzní magnetoterapie má tedy při léčbě chronické prostatitidy a chronické pánevní bolesti jednoznačně dlouhodobé prospěšné účinky vedoucí k značnému zmírnění bolesti a snížení potíží s močovými cestami.

Zdroj: Kim, T. H. et al. (2013) The efficacy of extracorporeal magnetic stimulation for treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome patients who do not respond to pharmacotherapy. Urology. [Online] 82 (4), 894–898.

Účinnost mimotělní magnetické stimulace při léčbě chronické prostatitidy/syndromu chronické pánevní bolesti u pacientů, kteří nereagují na farmakoterapii / The efficacy of extracorporeal magnetic stimulation for treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome patients who do not respond to pharmacotherapy 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23958510 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Zánět prostaty, zvětšení prostaty (benigní hyperplazie – BHP)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x