Narušení průběhu RS

Editor: | 5 února 2020

Narušení průběhu roztroušené sklerózy u 30 pacientů pulzním magnetickým polem o frekvencích 4-13 Hz a intenzitě 0,5-1 mT bylo hlavním cílem studie (Richards et al., 1997), která zároveň zaznamenávala změny v mozku pomocí elektroencefalografie.

Vedle kvantitativní elektroencefalografie (EEG) při jazykovém úkolu (pacient měl k podstatnému jménu vymyslet sloveso), bylo také provedeno klinické zhodnocení podle Kurtzkeho stupnice a měřítek výkonnosti u 8 symptomů – kontrola močového měchýře, poznávací funkce, únava, hybnost ruky, pohyblivost, hmat, křečovitost, vidění.

Pulzní magnetoterapie působící v akupunkturním bodě buď na zádech, rameni nebo kyčli měla statisticky významný efekt na měřítka výkonnosti oproti placebo skupině, kde zároveň bylo zaznamenáno zhoršení depresí a náladovosti. Nejzajímavější však byl nález EEG, podle kterého při jazykovém úkolu působením pulzního magnetického pole přibylo alfa vln (8-13 Hz; u elektrod C3, P3, T5, F7, T3 a PZ), což jasně naznačuje zlepšení funkcí mozku.

Při běžné aktivaci mozku dojde ke snížení alfa vln (blokace alfa aktivity) ve vzbuzené části mozku. Během procesu učení mozek začne být více výkonný, čím menší je jeho aktivovaná část. Dá se říci, že snížená intenzita alfa vln tedy poukazuje na lokální využití energie. Zároveň, když nezapojené části mozku produkují více alfa vln během daného úkolu, je mozek méně aktivovaný. Pacient produkující více alfa vln vlivem pulzní magnetoterapie využívá tedy méně energie a má výkonnější mozek. Obrazně řečeno má pacientův mozek menší spotřebu litrů na kilometry při dané aktivitě.

Výsledky dále ukázaly, že pulzní magnetické pole může být aplikováno na vzdálenější oblasti od mozku přes akupunkturní body. Typ nervu je tedy podle studie důležitý a pro pacienty s roztroušenou sklerózou představuje působení na nerv medián nejoptimálnější postup.

Podstatným však zůstává, že pulzní magnetoterapie nejenže celkově přispívá ke kvalitě života pacientů s roztroušenou sklerózou, ale zároveň prokazatelně šetří mozek zefektivňováním jeho funkcí.

Zdroj: Richards, T. L., Lappin, M. S., Acosta-Urquidi, J., Kraft, G. H., Heide, A. C., Lawrie, F. W., & … Cunningham, C. A. (1997). Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis. Journal Of Alternative And Complementary Medicine (New York, N.Y.)3(1), 21-29.

Dvojitě zaslepená studie účinků pulzního magnetického pole na roztroušenou sklerózu / Double-blind study of pulsing magnetic field effects on multiple sclerosis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9395691 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Roztroušená skleróza mozkomíšní – RS

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x