17.02.2017

Úspěšnost léčby bolesti zad za použití nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole o frekvencích 5 – 10 Hz byla u 36 pacientů hodnocena v randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii (Lee et al., 2006). >> výsledky studie zde >>Zpět na a seznam novinek