Ovlivnění chronické bolesti pohybového aparátu

Editor: | 5 února 2020

Ovlivnění chronické bolesti pohybového aparátu působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole bylo předmětem randomizované, dvojitě zaslepené a placebem kontrolované klinické studie (Thomas et al., 2007) publikované v kanadském vědeckém časopise.

Celkem 50 pacientů trpících buď rozsáhlou chronickou bolestí způsobenou poruchou centrální nervové soustavy (fibromyalgií), nebo chronickou muskuloskeletární i zánětlivou bolestí a ztuhlostí svalů a pojivých tkání bylo zapojeno do tohoto výzkumu. Z nich 24 jich bylo přiřazeno do experimentální skupiny a zbylých 26 do kontrolní skupiny. Pulzní magnetoterapie byla po sedm dní aplikována 40 minut dvakrát denně.

Celkově byly u experimentální skupiny zaznamenány výrazně lepší výsledky oproti placebo skupině. Jejich bolest se začala zmírňovat od prvního dne a klesla v průměru o 24% během sedmi dnů.

Pulzní magnetoterapie je tak svými analgetickými účinky vhodnou terapií nejen pro chronické periferní bolesti pohybového aparátu, ale především i pro rozsáhlé chronické bolesti způsobené poruchou centrální nervové soustavy.

Nejúčinněji se nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie projevila právě u pacientů trpících fibromyalgií.

Zdroj: Thomas, A. W. et al. (2007) A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain. Pain Research & Management: The Journal Of The Canadian Pain Society = Journal De La Société Canadienne Pour Le Traitement De La Douleur. 12 (4), 249–258.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická zkouška léčby chronické bolesti pohybového aparátu pomocí nízkofrekvenčního magnetického pole / A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial using a low-frequency magnetic field in the treatment of musculoskeletal chronic pain 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18080043 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Před masáží

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x