Ovlivnění diabetické nefropatie (DN)

Editor: | 5 února 2020

Ovlivnění diabetické nefropatie (DN) působením nízkofrekvenčního magnetického pole s frekvencí 15 Hz obdélníkových pulzů bylo na zvířecím modelu prověřeno výzkumným týmem z vojenské lékařské univerzity v Číně (2016). 

Diabetická nefropatie je častou komplikací diabetu a zároveň představuje hlavní příčinu chronického selhání ledvin. Na základě předešlých studií za předpokladu možného zlepšení příznaků této nemoci byly účinky pulzní magnetické terapie na diabetickou nefropatii zkoumány u diabetu 1. typu, a to imunologickým vyšetřením a na základě morfologie ledvin pomocí světelné a elektronové mikroskopie.

Byly pozorovány jak pozitivní, tak negativní účinky nízkofrekvenční pulzní magnetické terapie ve výše zmíněné konfiguraci. Došlo ke snížení exprese vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF-A) v ledvinách, který mimo jiné podporuje novotvorbu buněk, takže by mohlo dojít k zhoršení příznaků diabetické nefropatie, ale je nutné podotknout, že u diabetu 1. i 2. typu byla jak na zvířecích modelech, tak u lidí zjištěna nadměrná aktivace těchto růstových faktorů (VEGF).

Podstatnější však byla zjištění na základě světelné a elektronové mikroskopie. Byly prokázány jak mírnější glomerulární a tubulární intersticiální léze, tak mírnější poškození glomerulární bazální membrány.

Pulzní magnetická terapie tedy na základě závěrů této studie dokáže zmírnit chorobné (patologické) změny ve struktuře ledvin a mohla by tak hrát důležitou roli při léčbě pacientů trpících diabetem právě i zpomalením rozvíjejícího se selhání ledvin v případě diabetické nefropatie.

 

Zdroj: Li, F., Lei, T., Xie, K., Wu, X., Tang, C., Jiang, M., Shen, G. (2016) Effects of extremely low frequency pulsed magnetic fields on diabetic nephropathy in streptozotocin-treated rats. BioMedical Engineering OnLine, 15(1).

Účinky extrémně nízkofrekvenčních pulzních magnetických polí na diabetickou nefropatii u potkanů / Effects of extremely low frequency pulsed magnetic fields on diabetic nephropathy in streptozotocin‑treated rats

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4717615/

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní terapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Diabetes – cukrovka

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x