Ovlivnění vnímání poamputační bolesti

Editor: | 5 února 2020

Ovlivnění vnímání poamputační bolesti magnetickou stimulací zaznamenala případová studie z roku 2015 (Grammer et al.). Léčbou prošel pacient trpící bolestí v amputované pravé horní končetině.

Na základě výsledků jiných výzkumů tato studie vycházela z předpokladu, že poamputační bolest je spojena se změnou funkcí v senzorické kůře mozku. Účelem tedy bylo pokusit se tuto změnu zvrátit repetitivně transkraniální magnetickou stimulací (rTMS).

Pacient v aktivní službě, jehož pravá horní končetina musela být amputována po zásahu výbuchem, prošel 28 aplikacemi magnetické terapie. Přímému působení byl vystaven levý dorsolaterální prefrontální kortex a levý primární senzorický kortex mozku.

Stimulace levého senzorického kortexu magnetickou terapií o frekvenci 1 Hz proběhla u prvních 4 aplikací a pak se střídala se stimulací levého dorsolaterálního prefrontálního kortexu, kde bylo aplikováno magnetické pole o frekvenci 10 Hz. Právě levá senzorická kůra mozku totiž odpovídá poranění pravé horní končetině pacienta.

Pacientova bolest se po 28 aplikacích snížila na pětinu, což dokazuje, že magnetická stimulace mozku dokáže výrazně snížit vnímání poamputační bolesti a je proto vhodnou volbou pro její léčbu.

Zdroj: Grammer, G. G. et al. (2015) Significant reduction in phantom limb pain after low-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation to the primary sensory cortex. Military Medicine. [Online] 180 (1), e126–e128.

Výrazné zmírnění poamputační bolesti repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci primárního senzorického kortexu / Significant Reduction in Phantom Limb Pain After Low-Frequency Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation to the Primary Sensory Cortex
 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25562869

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Fantomové bolesti

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)