Parkinsonův syndrom

Editor: | 19 srpna 2020

Máte pocit ztuhlosti v končetinách či zádech, následuje zpomalení při chůzi a zhoršená mimika? Dalším varovným signálem, že jde o Parkinsonům syndrom, může být klidový třes. Nejvyšší čas navštívit lékaře s cílem nastavení efektivní léčby.

Parkinsonův syndrom - popis
Obrázek: Parkinsonův syndrom

Hledáte řešení Parkinsonova syndromu?

Chcete se zbavit potíží?

Popis Parkinsonova syndromu a příčiny vzniku

Parkinsonský syndrom je soubor příznaků zahrnující sníženou hybnost (hypokinezi), ztuhlost (rigiditu), třes (tremor) a poruchy stoje a chůze. Typická je šouravá chůze s krátkými krůčky a sehnuté držení těla.

Dále se projevuje ztížením startů pohybu, omezením mimiky tváře, poruchami písma či řeči. Mohou se připojit deprese, halucinace. Je nazýván též syndromem hypokineticko-rigidním nebo hypertonickým a patří mezi extrapyramidové syndromy.

Je způsoben nedostatkem dopaminu, ten funguje jako přenašeč signálů mezi nervovými buňkami. To je důvod, proč pacient není schopen kontrolovat a ovládat svůj pohyb.

Dle příčiny rozeznáváme primární a sekundární Parkinsonův syndrom.

Primární syndrom zahrnuje:

 • Parkinsonovu nemoc – nejčastější příčina parkinsonizmu,
 • jiné neurodegenerativní choroby – například Alzheimerova choroba.

Parkinsonova nemoc má 5 stádií. V prvém stádiu nemocný není nějak zvláště omezen, jde jen o jednostranné postižení motoriky, například třes jedné ruky. Nakonec v pátém stádiu je pacient na vozíku nebo upoután na lůžku.

Sekundární Parkinsonský syndrom vzniká v důsledku infekčního onemocnění, léků, toxinů, vaskulárního postižení, traumatu, hydrocefalu a dalších příčin.

Léčba Parkinsonova syndromu – zbavte se potíží

Nutno se zaměřit na příčinu, která syndrom způsobuje. Pokud ji nelze zjistit, například v případě Parkinsonovy choroby, jde o potlačení projevů nemoci.

Léčba je komplexní. Jde o kombinaci léčebné tělesné výchovy, masáží a fyzikální terapie, ergoterapie, psychoterapie, logopedie a medikamentózní léčby.

Medikamentózní léčba zahrnuje použití látky Levodopa (L-Dopa). Léky dodávají tělu dopamin, avšak mohou mít nepříjemné vedlejší účinky.

V rámci fyzikální terapie významné uplatnění zaujímá 3D terapie Biomag. Jejím cílem je pozitivně ovlivnit některé příznaky onemocnění, hlavně pohybové poruchy, ztuhlost, třes, případné bolesti pohybového aparátu.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Hypokineze – pohybová chudost, nedostatek volních i reflexních pohybů.
 • Rigidita – ztuhlost, jeden z projevů Parkinsonovy nemoci.
 • Tremor (třes) – neúmyslný, rytmický svalový pohyb.
 • Levodopa (L-dihydroxy-fenyl-alanin) – léčivo užívající se k léčbě Parkinsonovy choroby.
 • Ergoterapie – metoda léčby a rehabilitace nemocných pomocí vykonávání přiměřené práce, která umožňuje zlepšit jejich fyzický i psychický stav a poskytuje i sociální uplatnění.
 • Extrapyramidový syndrom – postižení extrapyramidového systému (systém zodpovědný za udržení svalového tonu a koordinaci pohybů).

 

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě Parkinsonského syndromu?

 • Pomáhá svým vasodilatačním a myorelaxačním efektem.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů s Parkinsonským syndromem spočívají zejména ve vazodilatačním a myorelaxačním efektu.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Manželka používá Biomag, má diagnostikovaný Parkinson. S přístrojem jsme spokojeni.

Pavel Pospíšil, Opava

Přístroj používám na diagnózu Parkinson, pociťuji úlevu.

Jan Maděrič, Lednice

Moja pacientka trpí Parkinsonovou chorobou. Každý deň sa venujeme reflexnej masáži a používame prístroj Biomag. V súčasnej dobe je badateľné zlepšenie, ľahšie sa pohybuje a po psychickej stránke je u nej vidieť pokrok.

Dagmar Leneková, Bratislava

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x