Podmínky poskytování prodloužené záruky pro přístroje Biomag

1) Souhlasím, že vyplněné údaje mohou být použity, avšak bez možnosti přesné identifikace mé osoby, ke statistikám spokojenosti a k propagaci přístrojů Biomag na veřejně dostupných materiálech. Publikovány mohou být tedy pouze některá data v sekci „Údaje o Vás (krok 1/3)“, například jméno, příjmení, město, poskytovatel zdravotní péče, typ zařízení, sériové číslo používaného přístroje a stručný popis dosavadního používání přístrojů Biomag.

Nebude zveřejněn email ani telefon, ulice nebo číslo domu. Mohou být zveřejněny všechny údaje vyplněné v sekci „Účinnost zdravotnického prostředku (krok 2/3) a Kvalita zdravotnického prostředku (krok 3/3).

2) Poskytovatel záruky prohlašuje, že z důvodu ochrany osobních údajů nezveřejní fotokopii dokladu o koupi ani žádná data v něm, která by byla v rozporu s bodem 1 těchto podmínek.

3) Poskytovatel prodloužené záruky je: Karel Hrnčíř – Biomag, Průmyslová 1270, 50601, Česká republika, IČO: 18848125. Adresa poskytovatele záruky (centrální provozovna výrobce přístrojů Biomag) je zároveň adresou k zasílání produktů do servisu a k uplatnění prodloužené záruky. Toto platí, pokud se poskytovatel se zákazníkem nedohodne jinak, například na zaslání do servisu přes lokálního distributora.

4) Prodlouženou zárukou se rozumí záruka na bezplatný servis a výměnu vadných součástek přístroje a aplikátorů, které nebyly poškozené z důvodu nesprávného používání dle návodu k přístroji a všeobecných podmínek záruky platných ve standardní lhůtě (24 měsíců od koupě přístroje). Prodloužená záruka se však nevztahuje na akumulátor, který je obecně považován za spotřební zboží a jeho výdrž je ovlivněna intenzitou používání. Dále se záruka nevztahuje na běžné opotřebení povrchů přístroje a jeho příslušenství.

Prodloužení záruky se týká přístrojů BIOMAG® Lumina 3D-e od výrobního čísla 20-15439 a BIOMAG® Lumio 3D-e od výrobního čísla 21*00001.

V rámci zemí Evropské unie dopravu do servisu poskytovatele záruky hradí zákazník. Dopravu k zákazníkovi hradí poskytovatel záruky. Mimo zemí Evropské unie nedohodnou-li se strany jinak má poskytovatel záruky nárok účtovat poštovné za dopravu také k zákazníkovi.

Délka této prodloužené záruky o 12 měsíců se přičítá ke standardní záruce 24 měsíců. Celková délka záruky je tedy 36 měsíců od data zakoupení. Toto datum musí být čitelně uvedeno na fotokopii dokladu o zakoupení přístroje.

Prodlouženou záruku lze získat pouze v případě, že jste tento formulář s dotazníkem odeslali dříve, než uplynula standardní záruka 24 měsíců od data zakoupení přístroje.

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné doložit fotokopii kupní smlouvy nebo fakturu dokládající koupi. V opačném případě nebude prodloužená záruka poskytnuta.

5) Společně s produktem je nutné do servisu odeslat také popis závady a kopii emailu, který potvrzuje prodlouženou záruku. Tento email obdržíte po odeslání tohoto formuláře a naší kontrole všech údajů.

Tato verze podmínek je platná od 20.10. 2022