Poruchy prokrvení horních končetin (ischemická choroba horních končetin)

Editor: | 11 září 2019

Máte studené ruce? Zmodrají, následně zčervenají a objevují se bolesti? Špatné prokrvení končetin může být důsledek nesprávného životního stylu, ale také již symptomem vážnějšího onemocnění.

Poruchy prokrvení rukou - popis diagnózy
Obrázek: Poruchy prokrvení horních končetin (ischemická choroba horních končetin)

Hledáte řešení ischemie končetin?

Chcete se zbavit potíží?

Popis ischemie horních končetin a příčiny vzniku

Ischemická choroba rukou je onemocnění tepen horních končetin vedoucí k jejich ischemii. Dochází k nedostatečnému přívodu kyslíku a živin do pracujících svalů a tkání.

Toto onemocnění je mnohem méně časté než postižení dolních končetin (ischemická choroba dolních končetin).

Dělí se na typ proximální a distální (akrální).

Proximální typ ischemické choroby horních končetin je nejčastěji podmíněn aterosklerózou (kornatěním tepen).

Častější formou je distální typ  – Raynaudův fenomén. V případě primárního Raynaudova fenoménu, kdy není prokazatelné základní onemocnění, se používá termín Raynaudova choroba. Je-li Raynaudův fenomén příznakem jiného onemocnění mluvíme o takzvaném Raynaudově syndromu. Raynaudův syndrom je pak průvodním onemocněním vážnější choroby. Například revmatických, arteriálních, neurologických a dalších onemocnění.

Dalším projevem špatného prokrvení, jsou záchvaty cévních křečí způsobené onemocněním ramenního pletence, při onemocnění periferních cév a jiných stavech.

Poruchy prokrvení mohou signalizovat různá onemocnění, mohou mít i různě závažné příčiny, proto je důležité vždy se poradit s odborným lékařem.

Léčba ischemie horních končetin – zbavte se potíží

Onemocnění vyžaduje odborné cévní vyšetření a včasné zahájení léčby podle stádia a lokalizace ischemické choroby. Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny.

Základem léčby je úprava životního stylu a eliminace rizikových faktorů (eliminace kouření, stresu, redukce hmotnosti, regulace cukrovky).

Cílem farmakologické léčby je omezit shlukování krevních destiček a tvorby trombů (antiagregační léčba). Některé preparáty dokáží přímo ovlivňovat tepny a způsobovat jejich roztažení (vasodilatační léčba).

Významná je pravidelná fyzická aktivita a rehabilitace.

3D pulzní terapie Biomag významně pomáhá řešit důsledky ischemie horních končetin.

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Raynaudův fenomén – druh vazoneurózy charakterizovaný výrazným zbělením prstů rukou vyvolaném chladem, které následně zmodrají, poté zčervenají a objevuje se jejich bolest.
 • Ateroskleróza – kornatění tepen v důsledku ukládání tukových látek do stěn tepny.
 • Distální – vzdálený, umístěný na opačné straně, než je počátek (u horní končetiny je to ruka s prsty).
 • Proximální – bližší počátku či vzniku (u horní končetiny je to rameno).

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě ischemie horních končetin? 

 • Uplatňuje se vasodilatační efekt.
 • Stimuluje mikrocirkulaci okysličené krve a živin v exponované tkáni.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Efekty pulzní terapie (PEMF) na léčbu ischemie končetin jsou podloženy mnoha studiemi. Například klinická studie provedená výzkumným týmem Y. Pana z oddělení interního lékařství 92.nemocnice v čínském Nanpingu prokazuje, že pulzní terapie (PEMF) zlepšuje prokrvení a tvorbu nových krevních cest u akutní ischemie dolních končetin. Z uvedeného vyplývá, že 3D pulzní terapie Biomag pomáhá při léčbě pacientů s ischemickým postižením končetin. Více o vědecké studii.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Přístroj Biomag používám s velmi dobrými účinky na bolesti pohybového ústrojí pramenící z vertebrogenního syndromu. Dále na nedostatečně prokrvení končetin, občasné záněty močového měchýře.

Jana Jurčeková, Hroznova Lhota

Manžel používa pristroj pri bolestiach kĺbov nôh, proti kŕčom a tiež na ruky po ťažkej a namáhavej práci. Po použití príde rýchlejšie úľava.

Ingrid Molnárová, Zlata Idka

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x