Přerušení nervu po úrazu – poranění periferního nervu

Editor: | 13 května 2020

Měli jste úraz a necítíte oblast poranění nebo nejste schopni provést určitý pohyb? Mohlo dojít k přerušení nervu. Nejlepším řešením je zajít k lékaři. Chirurgickým ošetřením výrazně zvyšujete pravděpodobnost plné regenerace nervových vláken a návratu funkce nervu do původního stavu.

Přerušení nervu po úrazu – popis diagnózy
Obrázek: Přerušení nervu po úrazu – poranění periferního nervu

Hledáte řešení poškozeného nervu?

Chcete se zbavit potíží?

Popis přerušení nervu po úrazu a příčiny vzniku

Jde o stav, kdy dojde k ostrému přetětí nervu nebo jeho pohmoždění či poškození útlakem.

Nejčastější příčinou je řezné poranění ostrým předmětem, kdy může nastat částečné nebo úplné přerušení nervu. K další poškození nervu může dojít v důsledku pohmoždění nebo útlakem kostí či sraženinou při úrazu.

Výsledkem poranění je výpadek hybnosti nervem zásobených svalů a ztráta či změna citlivosti v určitém úseku pokožky. Například může jít o necitlivost prstu po říznutí. Někdy je změna citlivosti vnímána jako pocit mravenčení, pálení či brnění. Bolesti může přinést například poškození trojklanného nervu.

Jelikož poranění výrazně bolí, pacient si obtíže zpravidla uvědomí. Často jsou poraněny i šlachy a svaly.

Pozitivní je, že poraněný nerv má velmi dobrou schopnost hojení. Prorůstá rychlostí přibližně 1 mm za den.

Bez odborného chirurgického ošetření hrozí, že nerv nenalezne správnou cestu ke svalům a kůži a vytvoří na konci pahýlu přerušeného nervu neurom (silně bolestivé klubíčko).

Léčba přerušení nervu po úrazu – zbavte se potíží

Léčba je zaměřena na obnovení funkce poškozeného periferního nervu.

Rozhodující je včasný chirurgický zákrok, kdy dojde k sešití přerušených částí nervu nebo jeho protažení. Ihned po výkonu je nastolen klidový režim.

Následuje dlouhodobá rehabilitace a elektrostimulace. Náprava funkce ošetřeného nervu se pohybuje v řádech měsíců.

Významné uplatnění v rámci rehabilitační péče má 3D pulzní terapie Biomag, jejím cílem je urychlit proces hojení poškozeného nervu a návrat jeho plné funkce.

Zásadní výhodou 3D pulzní terapie je možnost domácích aplikací, kdy nedochází k přerušení potřebné intenzivní rehabilitace. 

Vysvětlení vybraných pojmů:

 • Neurom – bolestivý uzlík, který se může vyvinout po přerušení periferního nervu v místě defektu, vzniká, když nerv nenajde správnou cestu ke svalům a kůži.
 • Paresa nervus ulnaris – jde o ochrnutí loketního nervu, vzniká následkem jeho přerušení úrazem nebo postupným poškozením v místech přirozených úžin.

Patentovaná 3D pulzní terapie Biomag. Jak působí?

Základním principem působení 3D pulzní terapie Biomag je generování elektromagnetických pulzů. Tyto pulzy přes oděv i přes celou hloubku tkáně pronikají až do místa cílené aplikace. Pulzy mají speciálně vyvinuté biotropní parametry (například frekvenci, tvar, intenzitu) tak, aby co nejlépe ovlivňovali různé zdravotní potíže.

Pro tuto léčbu na principu elektromagnetických pulzů se obecně používá pojem pulzní magnetoterapie (v angličtině se obvykle používá zkratka PEMF).

Patentovaná 3D technologie Biomag navíc zajišťuje přesnější a nerušený tvar pulzů, zvyšuje výkon a pulzy díky ní mohou působit z různých stran. Jedná se tak o zcela novou a unikátní medicínskou technologii na trhu.

Jaké jsou výhody terapie v případě přerušení nervu po úrazu?

 • Podporuje a urychluje hojení.
 • Pomáhá regeneraci poškozeného nervu.
 • Díky jednoduchému ovládání lze aplikovat i v domácí péči.
 • Jedná se o řešení bez dalších léků.
 • Jde o neinvazivní metodu.

3D terapie Biomag a její účinky – vysvětluje MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Účinky pulzní terapie – vědecké studie

Klinicky nejvýznamnější účinky 3D pulzní terapie Biomag u pacientů s přerušením nervu po úrazu spočívají zejména v regeneračním efektu.

Pozitivní efekty aplikací pulzního magnetického pole (PEMF) dokládají klinické studie od významných autorit a renomovaných institucí.  Nejnovější seznam těchto klinických studií naleznete na této stránce. Kontaktujte nás a rádi vám pomůžeme snadno se orientovat v těchto odborných datech.

Na našem oddělení je aplikace magnetického pulzního pole velmi dobře využívána. Oceňujeme možnost aplikace nejen dle čísel programu, ale i možnost vytváření vlastních programů. Přístroj je malý, dobře se ovládá, ovládání je jednoduché, při velmi dobrém výkonu.

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha – Oddělení léčebné rehabilitace

Léčení pulzním magnetickým polem v našich lázních používáme více než 10 let. Přístroje Biomag používáme jak v rámci rehabilitační, tak lázeňské léčby. Kombinace magnetoterapie s jinými rehabilitačními metodami je velice výhodná, neboť dochází ke sčítání účinků magnetoterapie s jinými metodami (účinku proti bolesti, proti otoku, regeneračního účinku a myorelaxačního).

Anenské slatinné lázně – Lázně Bělohrad

S přístrojem jsme spokojeni, dobrá je i manipulace s aplikátory a léčebné výsledky. Odezva od pacientů je kladná. Frekvence využití je zhruba 50 aplikací týdně.

Masarykova městská nemocnice, Jilemnice

 

Přístroj používán po těžkém úrazu pánve s trvalými následky, kdy došlo k poškození nervů, tím pádem bylo velmi náročné se pohybovat, pouze z holí. Pravidelným používáním se stav velmi zlepšil.

Ludmila Střihavková, Hostěradice

Přístroj Biomag používám pro každodenní rehabilitaci organizmu a prevenci onemocnění. V případě zranění využívám léčebných programů k rychlému zhojení. Jsem přesvědčen, že mně pomůže prodloužit moji hokejovou kariéru.

Ladislav Lubina, Pardubice

*Informační dodatek: Výsledky terapie mohou být individuální a nemusí tak vždy odpovídat zde zveřejněným zkušenostem.

Lékaři a naši další klienti využívají pulzní terapii Biomag také na tyto onemocnění
a potíže:

 • Diabetes
 • Bolesti páteře
 • Bércové vředy
 • Vysoký tlak
 • Karpální tunel
 • Artrózy kloubů
 • Další potíže

Rezervujte si vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag

Společnost Biomag Medical s.r.o. poskytuje prostřednictvím certifikovaných partnerů možnost vyzkoušení 3D pulzní terapie Biomag po celé České Republice.

Cílem je, aby se každý mohl s přístroji a terapií seznámit a osobně ji otestovat.

Využijte tuto možnost a vyzkoušejte patentovanou 3D pulzní terapii.

Zákazník

Zanechte kontakt našemu specialistovi

 • ✓ Poskytne veškeré informace, které Vás zajímají
 • ✓ Posoudí Vaše zdravotní potíže
 • ✓ Pomůže s výběrem nejvhodnějšího přístroje
 • Umožní vyzkoušení a případně pro Vás zajistí objednání přístroje

Položky označené* jsou povinné.

Zásady ochrany osobních údajů zde.Informativní dodatek ke zpracování osobních údajů zde.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x