Doporučená literatura magnetoterapie – svět

Editor: | 29 května 2019

Pro zdroj dalších informací je možné použít, kromě seznamu české literatury, také tento seznam světové literatury o pulzní magnetoterapii a magnetickém poli.

Chcete se dozvědět více informací o magnetoterapii? Připravili jsme pro vás seznam doporučené zahraniční (cizojazyčné) literatury, která o magnetoterapii pojednává.

 • Barkusova, L. P. et al.: O režimach iskustvennych magnitnych polej i ich biologičeskoj aktivnosti. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev; 1976, s. 7-8
 • Bartko, D. Et al.: Vplyv pulzného magnetického pol´a na cerebrálnu cirkuláciu, frekvenčné spektrá EEG a niektoré vlastnosti krvi. Čs. neurol. neurochir. Sv. 51 (84), 1988, č. 2., S. 124-132
 • Bazeko, N. P.: Osobennosti reakciji trombocitov na vozdějstvije postojannovo i peremennovo magnitnovo polja pri operacijach na bedernoj arterii. Priměněnije magnitnych polej i ultrazvuka v lečebnych celjach. Leningrad 1985, s. 120-124
 • Benda, J., Dipoldová, G., Valentová, D.; Pulsierendes Magnetfeld und subkutanen Insuflation von Quellengas bei Diabetikern mit arterielle Verschlusskrankenheit; Balneologia Bohemoslovica; sv. 17, 1988, č. 1; s. 1-11
 • Benda, J., Dipoldová, G.: Aplikace pulzního magnetického pole u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin. Balneol. listy, sv. 14, 1986, č.9; s. 203-207
 • Blackman, C. F. et al.: A role for the magnetic field in the radiation-induced efflux of calcium ions from brain tissue in vitro. Bioelectromagnetics, sv. 6, 1987, s. 215
 • Cholodov, J. A. et al.: Osobennosti kožnoj čuvstvitělnosti na vlijanije magnitnych polej. Mediko-biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, 20-24
 • Debouck C., et al.: Effect of various amplitudes of an electromagnetic field exposure of quails embryos. Trans. First Congress E.B.E.A., Brussels 1992, s. 20
 • Detlavs, I. E., Nandynja, I. J., Turunsk, A. V.: Lečenije šejnovo osteochondroza pomoščju magnitotěrapii. Elektromagnitotěrapija travm i zabolevanij opornodvigatělnovo aparata, Riga – RMI 1987, s. 164-174
 • Děmeckij, A. M.: Eksperimentalnoje obosnovanije primeněnija iskusstvennych magnitnych polej v chirurgii. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1981, č. 1 s. 43-46
 • Děmeckij, A. M.: Razvitija reakcij organizma na vozdějstvija magntinych polej v norme i pri patologičeskich sostojanijach. Mediko – biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija, Leningrad 1989, s. 5-15
 • Děmeckij, A. M. et al.: Reakcija sosudisto – myšečnych obrazovanij konněčnostěj na dějstvije magnitnych polej. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1987, č. 6, s. 21-25
 • Doeva, A. N.: K voprosu ob učastiji tučnych kletok v imunoreguljatornom cikle pri vozdějstviji PMP. Primeněnije magnitnych polej i ultrazvuka v lečebnych celjach. Leningrad 1985. s. 43-46
 • Fatěnkov, V. N.: Primeněnije PMP v klinike vnutrennych bolezněj. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev 1976; s. 83-85
 • Ferenčíková, J. Et al.: Vplyv magnetoterapie na niektoré imunologické a hematologické ukazovatele u pacientov s hypertenziou. Fyziat. Věst. Sv. 62, 1984, č. 4, s. 225-228
 • Goodman, E. M., Greenbaum, B., Marron, M. T.: Effects of electromagnetic fields on molecules and cells. Internat. Rev. Cytol., Sv. 158, 1995, s. 279 -337
 • Guseo, A.: Physiological effects of pulsing electromagnetic fields. Transaction of the 1st Congrees of te EBEA, Univ. Libre de Bruxelles 1992, s. 31
 • Halmo,M., Et al.: Vplyv elektromagnetickej stimulácie na depresivný syndróm; Brat. Lék. listy, sv. 95, 1995, č. 3, s. 117-121
 • Hurych,J. Et al.: Effects of magnetic fields exposure in the development of lung fibrosis elicited by industrial pollutants. Proc. 5th Europ. Meeting. Environm. Hygiene, Prague 1995, Ed. Springer Verlag Berlin
 • Ivanova, S. N., Gureev, V. V., Bazanov, G. A.: K modělirovaniju potencirovannovo antibakterialnovo effekta magnitnych polej pri gnojno – vosspalitělnych poraženijach. Kliničeskoje primeněnije magnitnych polej, Iževsk 1977, s. 14-16
 • Jaščenko,L. V., et al.: Nizkočastotnoje magnitnoje polje v komplexnoj těrapii vosspalitelnych procesov legkich. Vopr. Tuberkul., 1988, č. 3, s. 53-56
 • Jeřábek, J.: Pracovně – lékařská problematika magnetických polí, kand. dis. práce, IHE Praha, 1978
 • Karpenko, A. V.: Vlijanije magnitnych polej na fumnkcionalnyje sostojanija receptorov citoplsmatičeskoj membrany kletki. Magnitnyje polja v medicině, biologii i selskom chozjajstve, Rostov na Donu 1985, s. 23-24
 • Kikut, R. P., Liepa, M. E., Kruminja, G. S., Kikute, S. R., Vitols, E. A., Apškalne, D. L.: Vozmožnosti primeněnija magnitobiologičeskich effektov v nějrochirurgiji. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1981, č. 4, s. 18-24
 • Kimball, G. C.: The gowth of yeasts in a magnetic field. J. Bacteriol., Sv. 35, č. 2, 1938, s. 109
 • Kiričenko, N. A.: Pokoazetěli gemostaza v ocenke lečebnovo effekta postojannovo magnitnovo polja u bolnych išemičeskoj bolezňju serdca i gipertoničeskoj bolezňju. Mediko-biologičeskije obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, s. 123-127
 • Kolla, V. E., Čarskaja, I. L.: Vlijanije postojannovo magnitnovo polja na effekty rozličnych protivovospalitělnych preparatov. Primeněnije mag. polej v klinike, Kujbyšev 1976, s. 140-141
 • Knjazeva, T. A., Artunjan, P. J.: Vlijanije nizkočastotnovo magnitnovo polja i obščich jodobromnych van s naličijem molekuljarnovo joda na procesy gemokoaguljacii i centralnoj gemodinamiki. Vopr. Kurortol. Fizioter. Leč. Fizkult., 1990, č. 4, s. 11-15
 • Lud, G. V.: Effektivnosť primeněnija postojannovo magnitnovo polja při autovenoznoj plastike arterii. Mediko-biologičeskoje obosnovanije primeněnija magnitnych polej v praktike zdravochraněnija. Leningrad 1989, s. 68-72
 • Majerszky,K.: Five years experience with Guyling – odrács „magnetotherapy“ device. 3rd. Int. Conf. Mag. Stimulation and Magnetother., Székezsfehérvár 1989, s. 80
 • Moroz, V. V. et al.: Vlijanije nizkočastotnovo magnitnovo polja na sostojanije perekisnovo okislenija lipidov v mizge krys. Mechanizmy biologičeskovo dějstvija elektromagnitnych izlučenij. Puščino 1987, s. 30-31
 • Oberley, L. W., Oberley, T. D., Beuttner, G. R.: Cell division in normal and transformed cells: The possible role of superoxide and hydrogen peroxide. Med. Hypothese, sv. 7, 1981, č. 1, s. 21-42
 • Odincov, J. N.: Materialy po dějstviju peremennovo magnitnovo polja na rezistěntnosť bělych myšej k eksperimentalnomu listeriozu. Materialy pervoj naučnoj konferenci CNIL, Tomsk 1964, s. 125

Doporučená literatura magnetoterapie zahraničí – Vaše dotazy

Zaujaly vás informace o dostupné zahraniční (cizojazyčné) literatuře týkající se magnetoterapie? Chcete se dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x