Jaké magnetické pole je příliš silné?

Editor: | 1 května 2019

Velmi silné magnetické pole může být nejen rizikové, ale také škodlivé. Obvykle se s tímto silným polem nesetkáme, ale i tak existují situace a místa, kterým je dobré se vyhnout. 

Zasáhneme-li do tohoto přírodního stavu vzájemných působení silným magnetickým polem, dostaví se s vysokou pravděpodobností i silná reakce organizmu na tento podnět.

Zprvu převládalo mínění, že silné magnetické pole lidskému organizmu neškodí. Později se ukázalo, že u lidí pracujících dlouhou dobu v arteficiálním (umělém) silném magnetickém poli v závodech (u svářecích přístrojů, elektromagnetických pecí) se objevují patologické změny jako např. olupování kůže, trvalé zčervenání, změny v srdečním rytmu, nechutenství, malátnost, bolesti hlavy, zvýšená potivost aj.

Vlivem industrializace a elektrifikace společnosti dochází v posledních letech také ke zvýšení povrchového magnetického pole zemského. Mluvíme o tzv. elektromagnetickém smogu. Příčinou jsou hlavně elektrárny a rozvodné sítě (vedení vysokého napětí), v blízkosti kterých je magnetické pole nejsilnější. Toto magnetické pole pochopitelně působí nejen na lidskou populaci a zvířata, ale i na rostlinstvo.

Z výsledků zahraničních laboratoří se dozvídáme, že při pokusech směřujících k objasnění vlivů magnetických polí na živou tkáň, ve kterých se používají enormně silné magnety až o 50 Tesla, dochází působením tohoto silného magnetického pole (v přírodě se nikde nevyskytujícího) k změnám živých tkání, a to téměř vždy negativním.

Výzkumem byla také prokázána vysoká sensitivita (citlivost) živých tkání již i na velmi malé změny magnetického pole. Počítá se, že horní hranice hodnoty magnetického pole, která může mít ještě kladný vliv na živé organizmy je 1000 Gaussů (0,1T), což se v terapii využívá jen velmi ojediněle a to ještě experimentálně.

Vyšší hodnoty než 0,1T zpomalují, až zastavují metabolické procesy (procesy látkové přeměny) a vedou k poškození tkáně.

Silné magnetické pole – Vaše dotazy

Zaujaly vás informace o silném magnetickém poli? Chcete se také dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.