Jaké magnetické pole je příliš silné?

Editor: | 1 května 2019

Velmi silné magnetické pole může být nejen rizikové, ale také škodlivé. Obvykle se s tímto silným polem nesetkáme, ale i tak existují situace a místa, kterým je dobré se vyhnout. 

Zasáhneme-li do tohoto přírodního stavu vzájemných působení silným magnetickým polem, dostaví se s vysokou pravděpodobností i silná reakce organizmu na tento podnět.

Zprvu převládalo mínění, že silné magnetické pole lidskému organizmu neškodí. Později se ukázalo, že u lidí pracujících dlouhou dobu v arteficiálním (umělém) silném magnetickém poli v závodech (u svářecích přístrojů, elektromagnetických pecí) se objevují patologické změny jako např. olupování kůže, trvalé zčervenání, změny v srdečním rytmu, nechutenství, malátnost, bolesti hlavy, zvýšená potivost aj.

Vlivem industrializace a elektrifikace společnosti dochází v posledních letech také ke zvýšení povrchového magnetického pole zemského. Mluvíme o tzv. elektromagnetickém smogu. Příčinou jsou hlavně elektrárny a rozvodné sítě (vedení vysokého napětí), v blízkosti kterých je magnetické pole nejsilnější. Toto magnetické pole pochopitelně působí nejen na lidskou populaci a zvířata, ale i na rostlinstvo.

Z výsledků zahraničních laboratoří se dozvídáme, že při pokusech směřujících k objasnění vlivů magnetických polí na živou tkáň, ve kterých se používají enormně silné magnety až o 50 Tesla, dochází působením tohoto silného magnetického pole (v přírodě se nikde nevyskytujícího) k změnám živých tkání, a to téměř vždy negativním.

Výzkumem byla také prokázána vysoká sensitivita (citlivost) živých tkání již i na velmi malé změny magnetického pole. Počítá se, že horní hranice hodnoty magnetického pole, která může mít ještě kladný vliv na živé organizmy je 1000 Gaussů (0,1T), což se v terapii využívá jen velmi ojediněle a to ještě experimentálně.

Vyšší hodnoty než 0,1T zpomalují, až zastavují metabolické procesy (procesy látkové přeměny) a vedou k poškození tkáně.

Silné magnetické pole – Vaše dotazy

Zaujaly vás informace o silném magnetickém poli? Chcete se také dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x