Magnetické pole Země

Editor: | 1 května 2019

Planeta Země produkuje magnetické pole. Každý živý organizmus na toto magnetické pole reaguje. Magnetosféra také chrání povrch planety proti kosmickému záření.

Magnetické pole planety Země má ojedinělé magnetické vlastnosti, které jsou optimální pro rozvoj a existenci života.

Je prokázáno, že živý organizmus produkuje velmi slabé elektromagnetické pole (měřitelné složitými přístroji), které neustále reaguje s magnetickým polem zemským. Z fyzikálních důvodů musí mít tyto interakce odezvu na úrovni atomární, buněčné, celých buněčných struktur i na úrovni celého organizmu. Jde jistě o působení slabá, ale prakticky stálá, bez časového omezení. Protože však nemáme odpovídající specifické receptory, jakým je např. sluchový orgán pro zvukové vlny, tak si existenci magnetického pole (jeho působení) přímo neuvědomujeme.

Magnetické pole Země a zachování života

Zemský magnetizmus má hodnotu přibližně 0,047 mT. Kolísání a cyklické výkyvy magnetické činnosti určují cykly biologické (denní, měsíční, roční…). Zjednodušeně můžeme shrnout pět známých oblastí zachování života, které jsou magnetizmem podmíněné:

  • řád a mechanizmus elektrochemických operací na úrovni nejmenších částic živé hmoty,
  • ochrana před různorodým kosmickým zářením, které by jinak život zničilo,
  • zemská přitažlivost,
  • časové cykly,
  • orientace v prostoru podmíněná magnetickým polem Země.

Magnetické pole Země – Vaše dotazy

Zaujaly vás informace o magnetickém poli Země? Chcete se také dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x