Pulzní magnetoterapie – Vyjádření – MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Editor: | 5 září 2019

Pulzní magnetoterapie je klinicky uznávaná metoda k udržení dobrého zdravotního stavu. Pomáhá tlumit bolesti, podporuje látkovou výměnu, zlepšuje imunitní systém a regenerační schopnost organizmu.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se po třech desetiletích rutinního používání v ambulancích, lázních a léčebnách stala běžnou součásti denní rehabilitační péče a postupně byla doplňována celou řadou dalších moderních metod. V současné době jakoby prožívala svou renesanci a objevuje se v domácnostech přímo u pacientů v provedení, které si mohou sami obsluhovat dle dodaného návodu.

Již Chvojka uváděl, že magnetoterapie má při správné aplikaci otevírat porušené cesty k autoreparaci a autoregulaci organizmu a tak vést k nápravě. A toto vedlo i naše výrobce k vývoji moderních přístrojů (tento trend je celosvětový). Začaly dokonce vznikat první soukromé rehabilitační ambulance cíleně orientované na magnetoterapii.

Účinnost aplikací magnetoterapie je individuální, v průměru nezávislé zdroje uvádějí při vhodném použití až sedmdesáti-pětiprocentní účinnost. Ve srovnání s jinými druhy fyzikálních terapií se jedná o velmi vysoké číslo.

Nejčastěji individuálně používané přístroje magnetoterapie Biomag jsou standardně řízeny procesorem a generují přesné proudové pulzy, jejichž průběh je dále optimalizován do tvaru nepravidelného obdélníku, nebo jiných požadovaných průběhových tvarů. Tyto tvary se v aplikátoru indukují na magnetické frekvence jednotlivých programů v rozsahu od 1 do 25 Hz, v provedení „rehab“ a v provedení „special“ pak 1 až 81 Hz. Toto nízkofrekvenční pulzní magnetické pole zcela proniká lidským organizmem bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších účinků.

Použití přístrojů magnetoterapie řady Biomag představuje přírodní, vědecky ověřenou metodu, která napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu člověka, tlumí bolesti, podporuje látkovou výměnu, zlepšuje imunitní systém a regenerační schopnost organizmu. Pozitivní účinky správně modulovaných pulzních magnetických polí lze shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů magnetoterapie:

  • urychlující látkovou výměnu a detoxikační efekt magnetoterapie,
  • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště) efekt magnetoterapie,
  • myorelaxační (uvolňující spasmy) efekt magnetoterapie,
  • hojivý a regenerační, protizánětlivý a protirevmatický efekt magnetoterapie,
  • protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie,
  • protiotokový (protiedémový) efekt magnetoterapie-

V léčebné praxi se při ortopedických potížích, při zánětlivých procesech i při indikacích spojených s různě sníženou kvalitou cévního systému léta používají standardní postupy a mezi ně patří také pulzní magnetoterapie. Avšak až donedávna, zejména z důvodů neznalosti všech kladných účinků této metody, byla právě pulzní magnetoterapie opomíjena.
Ukazuje se však, že touto metodou lze při relativně nízké investici významně zvýšit účinnost komplexní léčby. I při individuální rehabilitaci se užití pulzní magnetoterapie velmi osvědčilo a při správném užití (doporučuji co nejvíce opakování aplikací) je zejména při bolestivých stavech pohybového aparátu a potíží spojených se špatnou funkcí cévního systému velmi vhodným doplňkem ostatní léčby.

Proto zvýšený zájem o tuto metodu vítám a doporučuji všem využít možností, které pulzní magnetoterapie nabízí.

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x