Magnetoterapie – Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie – MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Editor: | 3. listopadu 2018

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie se po třech desetiletích rutinního používání v ambulancích, lázních a léčebnách stala běžnou součásti denní rehabilitační péče a postupně byla doplňována celou řadou dalších moderních metod. V současné době jakoby prožívala svou renesanci a objevuje se v domácnostech přímo u pacientů v provedení, které si mohou sami obsluhovat dle dodaného návodu.

Již Chvojka uváděl, že magnetoterapie má při správné aplikaci otevírat porušené cesty k autoreparaci a autoregulaci organizmu a tak vést k nápravě. A toto vedlo i naše výrobce k vývoji moderních přístrojů (tento trend je celosvětový). Začaly dokonce vznikat první soukromé rehabilitační ambulance cíleně orientované na magnetoterapii.

Účinnost aplikací magnetoterapie je individuální, v průměru nezávislé zdroje uvádějí při vhodném použití až sedmdesáti-pětiprocentní účinnost. Ve srovnání s jinými druhy fyzikálních terapií se jedná o velmi vysoké číslo.

Nejčastěji individuálně používané přístroje magnetoterapie Biomag jsou standardně řízeny procesorem a generují přesné proudové pulzy, jejichž průběh je dále optimalizován do tvaru nepravidelného obdélníku, nebo jiných požadovaných průběhových tvarů. Tyto tvary se v aplikátoru indukují na magnetické frekvence jednotlivých programů v rozsahu od 1 do 25 Hz, v provedení „rehab“ a v provedení „special“ pak 1 až 81 Hz. Toto nízkofrekvenční pulzní magnetické pole zcela proniká lidským organizmem bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších účinků.

Použití přístrojů magnetoterapie řady Biomag představuje přírodní, vědecky ověřenou metodu, která napomáhá k udržení dobrého zdravotního stavu člověka, tlumí bolesti, podporuje látkovou výměnu, zlepšuje imunitní systém a regenerační schopnost organizmu. Pozitivní účinky správně modulovaných pulzních magnetických polí lze shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů magnetoterapie:

  • urychlující látkovou výměnu a detoxikační efekt magnetoterapie,
  • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště) efekt magnetoterapie,
  • myorelaxační (uvolňující spasmy) efekt magnetoterapie,
  • hojivý a regenerační, protizánětlivý a protirevmatický efekt magnetoterapie,
  • protibolestivý (analgetický) efekt magnetoterapie,
  • protiotokový (protiedémový) efekt magnetoterapie-

V léčebné praxi se při ortopedických potížích, při zánětlivých procesech i při indikacích spojených s různě sníženou kvalitou cévního systému léta používají standardní postupy a mezi ně patří také pulzní magnetoterapie. Avšak až donedávna, zejména z důvodů neznalosti všech kladných účinků této metody, byla právě pulzní magnetoterapie opomíjena.
Ukazuje se však, že touto metodou lze při relativně nízké investici významně zvýšit účinnost komplexní léčby. I při individuální rehabilitaci se užití pulzní magnetoterapie velmi osvědčilo a při správném užití (doporučuji co nejvíce opakování aplikací) je zejména při bolestivých stavech pohybového aparátu a potíží spojených se špatnou funkcí cévního systému velmi vhodným doplňkem ostatní léčby.

Proto zvýšený zájem o tuto metodu vítám a doporučuji všem využít možností, které pulzní magnetoterapie nabízí.

MUDr. Peter Bednarčík, CSc.

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujalo vás doporučení magnetoterapie MUDr. Petera Bednarčíka, CSc.? Chcete se dozvědět, jak může magnetoterapie pomoci při Vašich obtížích? Kontaktujte nás. Naši odborní poradci vám ochotně odpovědí na Vaše dotazy.