Počet aplikací pulzní magnetoterapie Biomag

Pro dosažení očekávaných účinků je nutné dodržet minimální počet a pravidelnost aplikací pulzní magnetoterapie. 

Biomag
Lékař předepisující pulzní magnetoterapii

Doporučený počet aplikací – jak často aplikovat

2x denně, u těžších případů může být aplikace prováděna v průměru 3x i vícekrát denně, většinou alespoň po dobu dvou týdnů, u chronických stavů významně déle.

Přednastavené časy 20 min u jednotlivých programů jsou doporučenou dobou pro navození příslušného efektu a mohou být prodlouženy až na 90 min.

Minimální doporučený počet aplikací je 10, maximální počet aplikací a maximální doporučená doba aplikací není stanovena a podle doporučení lékaře mohou aplikace probíhat i opakovaně a dlouhodobě.

Zvláště u chronických stavů a doléčování se doporučují dlouhodobě opakované aplikace. Před použitím přístroje je potřebné nejprve vyloučit kontraindikace!