Rozdílné magnetické terapie aplikované na tinnitus

Editor: | 5 února 2020

Rozdílné magnetické terapie aplikované na tinnitus a jejich účinnost porovnávala randomizovaná, kontrolovaná klinická studie (Forogh et al., 2014), která pracovala s 56 pacientyZávažnost tinnitu byla posuzována před léčbou, po léčbě a s odstupem jednoho měsíce.

Pacienti si prošli čtyřmi maximálně desetiminutovými sezeními během čtyř týdnů. Byly tak porovnány dva odlišné způsoby aplikace magnetoterapie a jejich působení na sluchový systém.

Jednou byla repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) s frekvencí 10 Hz a 1000 stimulacemi během daných 10 minut.

Druhou pak představovala nepřetržitá nárazová stimulace s frekvencí 50 Hz, kdy 600 podnětů ve třech stejně dlouhých pulzech trvajících celkem 1,2 sekundy bylo aplikováno dvakrát při jednom sezení, a to s 15-ti minutovou přestávkou (celkem bylo tedy vysláno 2400 podnětů při jednom sezení).

Obě metody magnetické stimulace výrazně potlačily tinnitus, avšak nepřetržitá nárazová stimulace prokázala statisticky lepší výsledky.

Autoři studie připisují rozdílné výsledky skutečnosti, že nárazová stimulace proběhla ve dvou fázích, kdežto repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) byla provedena najednou.

Zdroj: Forogh, B. et al. (2014) Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus: a randomized controlled clinical trial of burst repetitive versus high-frequency repetitive transcranial magnetic stimulation. Neurological Sciences. 35 (2), 227–232.

Porovnání dvou způsobů transkraniální magnetické stimulace pro léčbu chronického tinnitu / Comparison of two protocols of transcranial magnetic stimulation for treatment of chronic tinnitus

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23852313

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x