Sexuální poruchy

Editor: | 5 února 2020

Výsledky placebem kontrolované studie ukázaly, že magnetoterapie má výborné účinky na krevní oběh u mužů trpících sexuálními problémy. Tato studie zkoumala účinky kombinace pulzního magnetického pole (PMF) a vakuové terapie při léčbě impotence. Vakuová terapie se skládala z umístění penisu do hermeticky uzavřeného válce s negativním tlakem 180–260 mm Hg po dobu 10–12 minut, celkem 12–15 expozic. PMF terapie (6 Hz, 30 mT) se skládala ze stejné délky a počtu expozic. Výsledky ukázaly, že po kombinované terapii byla u 71 % pacientů obnovena sexuální funkce, u 17 % došlo k zlepšení a 17 % pacientů nezaznamenalo změnu. U pacientů léčených pouze vakuovou terapií byla tato čísla 51 % (obnovení sexuální funkce), 24 % (zlepšení) a 24 % (beze změny). I. V. Karpukhin V. A. Bogomol‘, Lokální vakuová magnetoterapie při impotenci pacientů, Vopr Kurortol Lech Fiz Kult (2), 1996, s. 38–40. Tato dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zkoumala vliv slabých magnetických polí u mužů, kteří trpí různými sexuálními poruchami, včetně snížené erekce a předčasné ejakulace. Byly použity tři různé magnetické stimulátory – Biopotenzor, Eros, Bioskan-1. Všichni pacienti nosili 3 týdny jedno ze tří zařízení. Výsledky ukázaly úplné obnovení sexuální funkce u 38 % pacientů ve skupině s Biopotenzorem, 31 % ve skupině s přístrojem Eros, 36 % ve skupině s přístrojem Bioskan-1 a jen 15 % ve skupině s placebem. Zlepšení sexuálních funkcí bylo pozorováno u 42 %, 39 %, 47 % a 18 %. I. I. Gorpinchenko, Použití magnetických zařízení při léčbě sexuálních poruch u mužů, Lik Sprava (3-4), 1995, s. 95–97.

Sexuální poruchy a účinky magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při sexuálních poruchách? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při sexuálních poruchách? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při sexuálních poruchách.

Související diagnóza: Sexuální dysfunkce u mužů (poruchy erekce)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)