Účinky magnetoterapie na zrakové funkce

Editor: | 5 února 2020

Účinky magnetoterapie na zrakové funkce, bioelektrickou aktivitu sítnice, vodivost a nitrooční oběh sledovala u 88 pacientů a celkem 160 očí s atrofií zrakového nervu studie ruského lékařského týmu (Zobina et al., 1990).

Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie o intenzitě 10 mT byla u každého pacienta aplikována během léčby při 10 až 15 sezeních s dobou expozice vždy 7-10 minut.

Výsledky ukázaly, že zraková ostrost u pacientů s nízkými hodnotami ostrosti (pod 0,04 dioptrie) se zlepšila v 50 % případů. Především však bylo zjištěno, že u pacientů s atrofií zrakového nervu léčba zlepšuje průtok krve okem. Zkrátila se totiž doba vodivosti stimulace podél zrakových cest a celkově se tak zlepšila stimulace sítnicových gangliových buněk. Optimálních výsledků bylo dosaženo po 10 terapeutických sezeních. Zopakováním léčby po 6-8 měsících došlo k ustálení těchto pozitivních účinků pulzní magnetoterapie.

Tato studie tedy jinými slovy potvrdila, že pulzní magnetoterapie nejen že zlepšuje ostrost zraku u pacientů s atrofií zrakového nervu, ale že tento léčebný účinek je způsoben pozitivním působením na nitrooční oběh.

Zdroj: Zobina, L. V., Orlovskaia, L. S., Sokov, S. L., Sabaeva, G. F., Kondé, L. A., Iakovlev, A. A. (1990) Эффективность магнитотерапии в атрофии зрительного нерва. Предварительное исследование, 106 (5), s. 54-57.

Účinnost magnetoterapie u atrofie zrakového nervu / Эффективность магнитотерапии в атрофии зрительного нерва. Предварительное исследование

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2264232

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Atrofie nervus opticus, šeroslepost

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)