Účinnost pulzní magnetické terapie u laterální epikondylitidy

Editor: | 5 února 2020

Skupina 60 pacientů s tenisovým loktem se účastnila klinické studie, během které podstoupila celkem patnáct třicetiminutových aplikací pulzní magnetoterapie o frekvencích 4.6 Hz a 25 Hz a výkonu 6 mT. Léčebné efekty u pacientů byly hodnoceny proti kontrolní skupině, která prodělala slepé aplikace magnetoterapie a proti skupině, které byly podávány kortikosteroidy.

Protože se lidé trpící tenisovým loktem mnohdy zdlouhavě vracejí k běžným pohybovým aktivitám, je studie, která zkoumala úspěšnost aplikací pulzního magnetického pole u léčby tenisového lokte, velmi přínosná.

Míra bolesti byla hodnocena ve stavu klidu, při námaze, v noci, při ohýbání zápěstí a při rotaci předloktí. Práh bolesti byl testován tlakoměrem. Všichni pacienti prošli tímto zhodnocením před terapií, po ukončení terapie a po dalších třech měsících.

Bolest při námaze a při ohýbání zápěstí byla významně snížena u skupiny, která absolvovala léčebnou pulzní magnetoterapii. Výsledky studie potvrdily, že pulzní magnetoterapie rychleji snižuje bolest způsobenou tzv. tenisovým nebo golfovým loktem.

Zdroj: Uzunca, K. et al. (2007) Effectiveness of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis. Clinical Rheumatology. [Online] 26 (1), 69–74.

Účinnost pulzní magnetické terapie u laterální epikondylitidy / Effectivenes of pulsed electromagnetic field therapy in lateral epicondylitis

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16633709

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Tenisový loket

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x