Účinnost pulzní magnetické terapie u pacientů s neurogenním hyperaktivním močovým měchýřem

Editor: | 5 února 2020

Účinnost pulzní magnetické terapie o frekvenci 15 Hz a 50% intenzitě (12mT) u pacientů s neurogenním hyperaktivním močovým měchýřem byla porovnána oproti transkutánní elektrické nervové stimulaci (TENS) ve studii provedené na dvou univerzitách v Egyptě v roce 2017.

U neurogenního močového měchýře jde o dysfunkci způsobenou poškozením centrální nervové soustavy (CNS). Jedná se tedy o širokou diagnózu, která zaštiťuje jakoukoliv dysfunkci močového měchýře vyplývající z neurologického poškození CNS.

Tomu odpovídal i výběr pacientů. 50 mužů a 30 žen s poraněním míchy a věkovým průměrem 40 let bylo souměrně rozděleno do dvou skupin. Jedna skupina podstupovala třikrát týdně po dobu 7 týdnů 20-ti minutovou pulzní magnetoterapii o frekvenci 15 Hz, zatímco druhá skupina podstupovala ve stejném množství TENS. Všichni pacienti prošli před začátkem terapie a po jejím skončení urodynamickým vyšetřením.

Samotné výsledky urodynamických vyšetření odhalily u skupiny podstupující aplikace pulzním magnetickým polem mnohem výraznější zvýšení maximální cystometrické kapacity močového měchýře i objemu při první neinhibované kontrakci detruzoru (sval vypuzovač).

Jak sami autoři poznamenali, výsledky této studie byly v souladu se závěry studie Kim et al. (2005), kde funkční magnetická stimulace pánevního dna u dětí s dysfunkcí močového měchýře měla akutní inhibiční účinek na hyperreflexii detrusoru. Totiž v současné studii, jak autoři napovídají, mohl inhibiční stimul v eferentním nervu močového měchýře stimulací sakrálního nervu pulzními magnetickými poli vyvolat inhibici aktivity C-vláken, které se stávají dominantními právě u neurologických poraněních, a inhibovat tak nadměrnou aktivitu močového měchýře.

Pulzní magnetoterapie se tak oproti TENS čím dál více stává vhodnou alternativní neinvazivní volbou k léčbě hyperaktivního močového měchýře (OAB) a urgentní či stresové inkontinence, a to i u pacientů s neurologickým poraněním např. míchy.

Zdroj: Fergany, L., Shaker, H., Arafa, M. and Elbadry, M. (2017). Does sacral pulsed electromagnetic field therapy have a better effect than transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with neurogenic overactive bladder?. Arab Journal of Urology, 15(2), pp.148-152.

Kim, J., Kim, M., Noh, J., Lee, H. and Han, S. (2005). Extracorporeal pelvic floor magnetic stimulation in children with voiding dysfunction. BJU International, 95(9), pp.1310-1313.

Má sakrální pulzní elektromagnetická terapie lepší účinky než transkutánní elektrická nervová stimulace u pacientů s neurogenním hyperaktivním močovým měchýřem? / Does sacral pulsed electromagnetic field therapy have a better effect than transcutaneous electrical nerve stimulation in patients with neurogenic overactive bladder?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5653612/pdf/main.pdf

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Pomočování u dětí (enuréza)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x