Účinnost repetitivní transkraniální magnetické stimulace u tinnitu

Editor: | 5 února 2020

Účinnost repetitivní transkraniální magnetické stimulace u tinnitu byla ověřována pomocí metody neurozobrazení SPECT, neboli pomocí metody jednofotonové emisní výpočetní tomografie. Studie se zúčastnilo 20 pacientů. 

Pro porovnání bylo toto neurozobrazení provedeno u všech pacientů nejprve 14 dní před terapií a pak krátce po jejím dokončení.

Výsledky neurozobrazení poukázaly na sníženou metabolickou aktivitu ve spodním levém spánkovém laloku (primární sluchová kůra), konkrétněji v oblastech zodpovědných za vizuální rozpoznávání vzorů, vizuální paměť, ale také z menší části za audiovizuální integraci.

Tyto výsledky neurozobrazení naznačují, že zlepšení stavu u lidí s diagnostikovaným tinnitem přímo souvisí s magnetickou stimulací procesů audiovizuálního sjednocování v mozku, čemuž nahrává i fakt, že audiovizuální tréninky jsou dobře známou léčebnou strategií u tinnitu.

U hlavní skupiny bylo po aplikaci pulzní magnetoterapie o frekvenci 1 Hz zaznamenáno výrazné zlepšení už po pěti sezeních a efekt vydržel ještě dalších šest měsíců po skončení terapie.

Zdroj: Marcondes, R. A. et al. (2010) Repetitive transcranial magnetic stimulation improve tinnitus in normal hearing patients: a double-blind controlled, clinical and neuroimaging outcome study. European Journal of Neurology. 17 (1), 38–44.

Repetitivní transkraniální magnetická stimulace zlepšuje tinnitus u pacientů s normálním sluchem / Repetitive transcranial magnetic stimulation improve tinnitus in normal hearing patients

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19614962

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Tinnitus (ušní šelesty, pískání v uších)

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x