Účinnost transkraniální magnetické stimulace na migrénu

Editor: | 5 února 2020

Účinnost repetitivní transkraniální magnetické stimulace na migrénu byla na 11 pacientech ověřována v pilotní studii italského výzkumného týmu z palermské univerzity (Brighina et al., 2004).

Jelikož funkční magnetické rezonance (fMRI) odhalila u dorzolaterální prefrontální mozkové kůry schopnost potlačovat bolest, byla zde velká pravděpodobnost, že by mohla repetitivní transkraniální magnetická stimulace této oblasti zmírnit chronickou migrénu.

Z 11 pacientů trpících chronickou migrénou jich 6 bylo přiřazeno do experimentální skupiny a zbylých 5 podstoupilo léčbu s náhražkou přístroje.

Celkem bylo během čtyř týdnů provedeno 12 aplikací pulzní magnetické stimulace o frekvenci 20 Hz.

Z výsledků vyplynulo, že u experimentální skupiny, která postoupila magnetickou stimulaci se oproti kontrolní skupině výrazně zmírnila bolest hlavy i její četnost.

Magnetická stimulace tedy dokáže svými terapeutickými účinky jednoznačně zmírnit chronickou bolest hlavy, ale i projevy běžné a chronické migrény.

Zdroj: Brighina, F. et al. (2004) rTMS of the prefrontal cortex in the treatment of chronic migraine: a pilot study. Journal of the Neurological Sciences. 22767–71.

 rTMS prefrontální mozkové kůry při léčbě chronické migrény: pilotní studie / rTMS of the prefrontal cortex in the treatment of chronic migraine: a pilot study 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15546593 

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Migréna

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x