Úleva od bolestí u náhrady kolenního kloubu

Editor: | 5 února 2020

Úleva od bolestí u náhrady kolenního kloubu u 33 pacientů byla záměrem italského výzkumného týmu P. Adravantiho (2014) při testování léčby nízkofrekvenční pulzní magnetoterapií o frekvenci 75 Hz a intenzitě 1,5 mT.

Už dlouhá léta je s operací kolenního kloubu a jeho totální náhradou spokojeno více a více pacientů. To však s sebou nese u více jak třetiny těchto pacientů i dlouhodobé, až roční, pooperační bolesti. Cílem této studie bylo pokusit se hned v počátku po operaci ovlivnit bolestivost a zánět a zabránit tak dlouhodobé bolesti a funkčním omezením kolenního kloubu.

Vybraní pacienti, kteří nejprve podstoupili úplnou náhradu kolenního kloubu, byli náhodně přiděleni buď do experimentální, nebo kontrolní skupiny. Léčba trvala celkem 60 dní a pulzní magnetoterapie byla každý den aplikována na čtyři hodiny. Výsledky byly mezi skupinami porovnány po 1, 2 a 6 měsících.

Již při prvním vyhodnocení, tedy měsíc po operaci, se projevily analgetické a hojivé účinky nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. U experimentální skupiny byly bolest i otok výrazně menší a funkčnost kolene mnohem lepší. A také po šesti měsících byla bolest u této skupiny mnohem mírnější, než u kontrolní skupiny bez aplikací.

Dokonce i po třech letech si na problémy s chůzí a těžkou bolest stěžovalo mnohem méně pacientů v experimentální skupině, než v té kontrolní.

Včasná aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie na pooperační podporu hojení a zmírnění zánětlivých změn kolene tedy dokáže značně ulevit od následné dlouhodobé bolesti a je proto doporučována pro dokončení celkové léčby u pacientů podstupující úplnou náhradu kolenního kloubu.

Zdroj: Adravanti, P. et al. (2014) Effect of pulsed electromagnetic field therapy in patients undergoing total knee arthroplasty: a randomised controlled trial. International Orthopaedics. [Online] 38 (2), 397–403.

Vliv pulzní magnetoterapie na pacienty podstupující úplnou náhradu kolenního kloubu: randomizovaná, kontrolovaná zkouška / Effect of pulsed electromagnetic field therapy in patients undergoing total knee arthroplasty: a randomised controlled trial

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24352823

Kontaktujte nás pomocí níže uvedeného formuláře a ověřte si sami léčebný efekt patentované 3D pulzní magnetoterapie Biomag.

Naši poradci se s Vámi spojí, jak nejdříve to bude možné, a navrhnou ideální řešení přímo pro vás.

Související diagnóza: Bolesti kloubů

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x