Únava u pacientů s roztroušenou sklerózou a vliv pulzní magnetoterapie BEMER

Editor: | 5 února 2020

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie

J. Piatkowski, M. D., S. Kern, Ph. D. a T. Ziemssen, M. D., The Journal of alternative and comlementary medicine, 2009

Cíl: Předchozí studie popisovaly příznivý vliv elektromagnetické terapie na výraznou únavu u pacientů s roztroušenou sklerózou (MS). Tato studie byla zaměřena na zhodnocení dlouhodobých účinků BEMER na MS související s vazbou na únavu pacientů.Pacienti: 37 relabujících-remitentních pacientů s MS s významnými projevy únavy. Intervence se skládala z léčby magnetickým polem BEMER, léčba trvala 12 týdnů – dvakrát denně po dobu 8 minut.Výsledek: Hlavním kritériem byla změna v MFIS mezi začátkem a 12. týdnem léčby. Sekundárními kritérii byly změny ve škálách FSS, ADS-L, MSFC a EDSS.Výsledky: Byly prokázány signifi kantní rozdíly hodnot po 12 týdnech ve prospěch skupiny s aktivní léčbou (26,84 vs. 36,67, p=0,024). Dále byly u skupiny s aktivní léčbou významně nižší hodnoty FSS než u skupiny s placebem (3,5 oproti 4,7, p=0,016). Po 6 týdnech sledování obou skupin se nelišily hodnoty MFIS a FSS. Ve škále MFIS došlo u aktivní léčby k výraznému poklesu ve fyzické (p = 0,018) a kognitivní (p = 0,041) podstupnici, nikoli však v podstupnici psychologické. BEMER terapie byla dobře snášena.

Závěr: V pilotní studii byl prokázán příznivý účinek BEMER intervence na únavu pacientů s roztroušenou sklerózou.

Roztroušená skleróza a účinky magnetoterapie – Vaše dotazy

Zaujaly vás pozitivní účinky magnetoterapie při roztroušená skleróze? Chcete se dozvědět více o aplikaci magnetoterapie při roztroušená skleróze? Kontaktujte nás!
S důvěrou se na nás obraťte, odpovíme na Vaše dotazy týkající se uplatnění magnetoterapie při roztroušená skleróze.

Související diagnóza: Roztroušená skleróza mozkomíšní – RS

Zjistěte více o magnetoterapii: Princip pulzní magnetoterapie (PEMF)

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tento web je určen primárně pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Čtením tohoto webu, tedy kliknutím na tlačítko "Ano", potvrzujete, že:
1) jste seznámen/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) jste seznámen/a s riziky, jímž se jiná osoba, než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené převážně pro odborníky ve zdravotnictví.

x